Jaaroverzichten broedvogels Coepelduynen 2017-heden

⇐Terug

In 2017 zijn we gestart met het inventariseren van de Coepelduynen volgens de richtlijnen van het Broedvogel Monitoring Project (BMP) van de Sovon.

Euring Soort 2017 2018 2019 2020 2021
11060 Blauwborst 1 1 1
14870 Boomkruiper 1 1
9740 Boomleeuwerik 13 18 14 24 15
10090 Boompieper 1
12500 Bosrietzanger 1 3
12740 Braamsluiper 13 9 16 19 11
2870 Buizerd 1
15490 Ekster 14 12 10 8 8
13120 Fitis 36 22 29 28 33
15390 Gaai 6 7 4 3 2
11220 Gekr. Roodstaart 1 1
13140 Goudhaan 1
17100 Goudvink 1 1
12750 Grasmus 62 48 45 55 49
10110 Graspieper 19 29 30 31 24
8560 Groene Specht 1
16490 Groenling 1 1 1
8760 Gr. Bonte Specht 1 1 1
7120 Halsbandparkiet 1
10840 Heggenmus 65 67 58 61 52
Euring Soort 2017 2018 2019 2020 2021
6700 Houtduif 12 14 8 14 12
15910 Huismus 1 1
12510 Kleine Karekiet 1 1
16600 Kneu 40 43 28 29 30
7240 Koekoek 1 1
14640 Koolmees 14 15 17 17 16
11870 Merel 16 24 12 13 11
11040 Nachtegaal 27 26 26 30 24
9810 Oeverzwaluw 5
14620 Pimpelmees 3 1 5 7 4
16530 Putter 2 1 2 1
10990 Roodborst 4 3 7 6 1
11390 Roodborsttapuit 20 15 16 22 22
12360 Sprinkhaanzanger 5 4 1 2 2
14370 Staartmees 1 1
11460 Tapuit 2 1
13110 Tjiftjaf 4 10 8 5 9
12760 Tuinfluiter 1 2
9760 Veldleeuwerik 1 1
16360 Vink 8 9 5 5 6
Euring Soort 2017 2018 2019 2020 2021
13150 Vuurgoudhaan 1
1860 Wilde Eend 2 1
10660 Winterkoning 4 2 2 1 6
10201 Witte Kwikstaart 2
12000 Zanglijster 2 2 2 2 1
15671 Zwarte Kraai 8 7 5 6 8
12770 Zwartkop 7 7 4 6 14
aant.soorten 33 32 30 35 30
aant.territoria 413 406 360 413 367
error: Content is protected !!