Jaaroverzichten Berkheide 1976 t/m 1983

De beginjaren van onze werkgroep. De gehanteerde methode was dezelfde als die in later jaren, behalve voor de eenden. Daarom zijn de eenden buiten beschouwing gelaten. Bovendien werden een aantal soorten in sommige jaren niet geteld. Dit is te zien aan de “x-en” in broedvogeltabel hieronder.
Ook werden niet alle kavels jaarlijks geteld, zie het eerste overzicht.

⇐Terug

  jaar 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
  kavel 1 1 1 1 1 1 1   1
  kavel 2 1 1 1 1   1   1
  kavel 2a           1   1
  kavel 3 1 1 1 1   1 1 1
  kavel 4 1 1 1 1 1 1 1 1
  kavel 4a     1 1 1 1   1
  kavel 5 1 1 1 1 1 1 1 1
  kavel 5a     1 1 1 1 1 1
  kavel 6 1 1 1 1 1 1 1 1
  kavel 7 1 1 1 1 1 1 1 1
  kavel 7a   1   1   1 1 1
  kavel 8 1 1 1 1 1 1 1 1
  kavel 9   1 1 1   1 1  
  kavel 10   1 1 1 1 1 1  
  kavel 11   1       1 1 1
  kavel 12       1   1 1 1
  kavel 12a       1   1 1 1
  kavel 13   1 1 1 1 1 1  
  kavel 14         1 1 1 1
  kavels geteld 8 13 13 16 11 19 15 16
                   
    kavels 1 t/m 14, maar zie hierboven volgende⇒
  x = niet geteld  
euring soort 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
720 Aalscholver                
17170 Appelvink                
13640 Baardmannetje                
1730 Bergeend x x x x x x x x
11060 Blauwborst                
9920 Boerenzwaluw 2 6 4 8 19 19 14 5
13490 Bonte Vliegenvanger               1
14790 Boomklever                
14870 Boomkruiper               7
9740 Boomleeuwerik   11 7   1 1 1 6
10090 Boompieper 25 37 18 23 16 37 28 20
3100 Boomvalk   1       1 1  
12500 Bosrietzanger 21 33 28 33 49 61 54 51
7610 Bosuil 1   2 2 1 1 1 5
12740 Braamsluiper 5 4 10 13 9 16 15 27
1670 Brandgans                
2870 Buizerd                
12200 Cetti’s Zanger                
70 Dodaars 11 13 11 5 10 10 5 6
15490 Ekster 9 16 14 15 10 21 31 30
10172 Engelse Kwikstaart                
euring soort 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
16400 Europese Kanarie                
3940 Fazant x x x x x 84 75 67
13120 Fitis 159 367 276 267 304 442 429 458
13080 Fluiter                
90 Fuut 23 31 27 x 26 26 26 27
15390 Gaai 3 4 3 3 6 13 13 15
18570 Geelgors                
11220 Gekraagde Roodstaart   2   1 1 7 7 7
10171 Gele Kwikstaart                
120 Geoorde Fuut                
14400 Glanskop           1   7
13140 Goudhaantje                
17100 Goudvink               2
12750 Grasmus 59 145 86 80 121 145 161 146
10110 Graspieper 51 37 26 41 37 36 33 50
1610 Grauwe Gans                
15150 Grauwe Klauwier                
13350 Grauwe Vliegenvanger 1             3
8560 Groene Specht 4 6 11 6 6 4 5 13
16490 Groenling 3 3 9 2 2 7 4 7
8760 Grote Bonte Specht   2 4 1 1     4
euring soort 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
1661 Grote Canadese Gans                
12020 Grote Lijster   1            
5320 Grutto                
7120 Halsbandparkiet                
2670 Havik                
10840 Heggenmus 77 144 97 108 116 206 183 248
6680 Holenduif               2
6700 Houtduif 17 48 40 54 66 107 90 131
5290 Houtsnip     3 3   1   5
15910 Huismus 5 4 4 7 14 42 26 92
10010 Huiszwaluw               1
8310 IJsvogel                
15600 Kauw         13 19 17 8
7350 Kerkuil                
4930 Kievit 40 45 40 32 28 35 29 28
16634 Kleine Barmsijs               1
8870 Kleine Bonte Specht                
12510 Kleine Karekiet 6 13 16 12 31 49 61 88
5910 Kleine Mantelmeeuw                
4690 Kleine Plevier 5 1 3   4 4 3  
4110 Kleinst Waterhoen                
euring soort 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
4560 Kluut         1      
16600 Kneu 49 116 112 165 120 151 129 113
1520 Knobbelzwaan       x     1 1
7240 Koekoek 13 x x 15 x x 19 20
5820 Kokmeeuw 2 1 1 57 50 15 10 5
14640 Koolmees 9 30 31 33 38 69 72 80
1820 Krakeend x x x x x x x x
1960 Krooneend x x x x x x x x
2030 Kuifeend x x x x x x x x
9720 Kuifleeuwerik     2 1 1 3 2  
14540 Kuifmees               1
3700 Kwartel                
4210 Kwartelkoning                
4290 Meerkoet 78 119 192 x 114 164 136 139
11870 Merel 31 39 39 37 55 77 53 61
11040 Nachtegaal 27 65 46 51 65 101 61 84
7780 Nachtzwaluw                
1700 Nijlgans 1 2 4 10 4 5 7 5
9810 Oeverzwaluw 7 4 8 2 4      
11370 Paapje 8 9 8 10 5 5 7 12
3670 Patrijs 9 9 17 10 10 5 4 2
euring soort 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
14620 Pimpelmees   1 5 5 11 19 20 40
4080 Porseleinhoen             1  
16530 Putter                
7670 Ransuil   6 3 1 3 1 2 4
18770 Rietgors 50 57 37 30 43 62 65 83
12430 Rietzanger   3 4 3 3 11 6 8
15980 Ringmus 1 6 16 4 13 17 15 9
950 Roerdomp                
10990 Roodborst 2 5 4 7 6 12 6 29
11390 Roodborsttapuit 13 13 22 32 20 23 21 19
16790 Roodmus                
4500 Scholekster 5 8 12 11 11 14 13 12
16540 Sijs                
1940 Slobeend x x x x x x x x
12380 Snor                
1869 Soepeend x x x x x x x x
2690 Sperwer                
12590 Spotvogel               2
15820 Spreeuw 11 21 21 10 31 37 36 60
12360 Sprinkhaanzanger 8 2 8 5 14 37 19 24
14370 Staartmees   2 1 1 7 5 3 3
euring soort 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
7570 Steenuil                
5900 Stormmeeuw       1 1 1 2 2
1980 Tafeleend x x x x x x x x
11460 Tapuit 47 73 53 49 53 61 52 58
13110 Tjiftjaf     3 6 9 6 7 17
3040 Torenvalk 1   1     1   2
12760 Tuinfluiter 2 1 6 3 7 14 9 9
5460 Tureluur           2    
6840 Turkse Tortel   1 2 2   4 5 7
9760 Veldleeuwerik 44 39 37 40 43 56 29 34
7680 Velduil                
16360 Vink               4
6150 Visdief             2 2
13150 Vuurgoudhaantje                
4240 Waterhoen 48 48 77 x 37 38 23 19
4070 Waterral 14 12 3 x 6 2 3 6
5190 Watersnip                
15080 Wielewaal                
1860 Wilde Eend x x x x x x x x
10660 Winterkoning 72 142 117 17 40 79 67 118
1840 Wintertaling x x x x x x x x
euring soort 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
10201 Witte Kwikstaart 3 8 4 4 5 3 3 1
980 Woudaapje                
5410 Wulp 2 5 5 8 16 15 21 19
12000 Zanglijster 1 1 4   2 6 1 10
5920 Zilvermeeuw             1  
1910 Zomertaling x x x x x x x x
6870 Zomertortel 4 17 11 14 17 18 15 40
15671 Zwarte Kraai 3   1   1   6 2
14610 Zwarte Mees                
11210 Zwarte Roodstaart         1      
8630 Zwarte Specht                
12770 Zwartkop   1   2 4 7 5 20

Bron: Vogels van Berkheide, 1987

error: Content is protected !!