Jaaroverzichten 2020-heden

⇐terug

⇐vorige volgende⇒
kavels 1 t/m 14 (excl kv 2a)
Euring Soort 2020
720 Aalscholver 218
17170 Appelvink 1
11060 Blauwborst 28
9920 Boerenzwaluw 2
14790 Boomklever 3
14870 Boomkruiper 27
9740 Boomleeuwerik 95
10090 Boompieper 26
12500 Bosrietzanger 19
7610 Bosuil 2
12740 Braamsluiper 110
2870 Buizerd 6
12200 Cetti’s Zanger 14
70 Dodaars 22
15490 Ekster 33
13120 Fitis 376
90 Fuut 6
15390 Gaai 29
11220 Gekraagde Roodstaart 60
14400 Glanskop 8
Euring Soort 2020
17100 Goudvink 2
12750 Grasmus 382
10110 Graspieper 58
1610 Grauwe Gans 28
13350 Grauwe Vliegenvanger 1
8560 Groene Specht 6
16490 Groenling 24
8760 Grote Bonte Specht 47
1661 Grote Canadese Gans 6
12020 Grote Lijster 4
7120 Halsbandparkiet 9
2670 Havik 3
10840 Heggenmus 270
6680 Holenduif 9
6700 Houtduif 57
15910 Huismus 27
15600 Kauw 14
7350 Kerkuil 2
4930 Kievit 4
8870 Kleine Bonte Specht 4
Euring Soort 2020
12510 Kleine Karekiet 126
4690 Kleine Plevier 1
16600 Kneu 76
1520 Knobbelzwaan 2
7240 Koekoek 12
14640 Koolmees 185
1820 Krakeend 20
1960 Krooneend 15
2030 Kuifeend 23
14540 Kuifmees 2
4290 Meerkoet 88
11870 Merel 166
11040 Nachtegaal 277
1700 Nijlgans 5
9810 Oeverzwaluw 11
14620 Pimpelmees 91
16530 Putter 16
18770 Rietgors 21
12430 Rietzanger 8
950 Roerdomp 3
Euring Soort 2020
10990 Roodborst 63
11390 Roodborsttapuit 96
12380 Snor 1
1869 Soepeend 2
2690 Sperwer 1
12590 Spotvogel 1
15820 Spreeuw 7
12360 Sprinkhaanzanger 25
14370 Staartmees 18
1980 Tafeleend 19
13110 Tjiftjaf 220
12760 Tuinfluiter 63
6840 Turkse Tortel 1
16360 Vink 199
4240 Waterhoen 19
4070 Waterral 15
15080 Wielewaal 1
1860 Wilde Eend 32
10660 Winterkoning 161
10201 Witte Kwikstaart 6
12000 Zanglijster 50
15671 Zwarte Kraai 36
12770 Zwartkop 169
Aant. soorten 83
Aant. territora 4395
error: Content is protected !!