Gratis bemesting…

Maarten Langbroek attendeerde ons op een bericht van Nature Today. Het gaat over stikstofdepositie in Zuid-Holland. De provincie heeft een interactieve kaart gemaakt waarop je kunt zien hoeveel stikstofneerslag in de verschillende natuurgebieden bedraagt, en wat het aandeel is van de verschillende stikstofbronnen (verkeer, agrarisch, etc). Stikstof is een meststof die uit de lucht neerdaalt op (natuur-)gebieden waar de biodiversiteit sterk onder druk staat, doordat een handjevol, algemene, stikstofminnende soorten de overhand dreigen te krijgen.
De stikstofneerslag is ook problematisch voor het verlenen van vergunningen voor bijvoorbeeld huizenbouw. De provincie stelt dat er 21 Natura 2000 gebieden in Zuid-Holland zijn en 11 daarvan zouden stikstofgevoelig zijn (dicht bij een weg, veel landbouw in de buurt).

De link van Nature Today:
https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=26534

De uitleg over de metingen en de gebruikte modellering:
https://www.rivm.nl/stikstof/meten-berekenen-en-modelleren

Link naar de kaart van de Provincie Zuid-Holland:
https://geo.zuid-holland.nl/kaart/stikstof/

Maar eens Meijendel-Berkheide en de Coepelduynen opgezocht op deze kaart. Hoe roder, des te groter de neerslag, zie de legenda. In de cirkel links staat het aandeel van de verschillende stikstofbronnen.

Allereerst Berkheide:
De grootste stikstofneerslag zie je helaas in het meest bijzondere en kwetsbare deel van Berkheide, namelijk het zeedorpenlandschap in het noorden, waar botanische zeldzaamheden staan als Hondskruid, Bleek Schildzaad, Blauwe bremraap etc. Daarnaast verrassend genoeg in het zuiden van Lentevreugd. Lentevreugd zelf is behoorlijk voedselrijk van zichzelf als voormalige bollengrond, maar voor de duinen westelijk hiervan is het wellicht slechter nieuws. Wat de bronnen betreft is het heel opvallend om te zien dat bijna 60% van de stikstofneerslag afkomstig is uit zee (ammoniak en scheepvaart) en uit het buitenland. Als leek stel ik me voor dat deze bronnen niet de verschillen verklaren in neerslag op deze kaart, omdat je bij dergelijke bronnen meer een diffuse, effen deken verwacht over het landschap, maar wellicht is er iemand die daar meer over kan zeggen. De hogere concentratie in het noorden zal ongetwijfeld samenhangen met de Zanderij en het verkeer. Dat wordt nog een hele uitdaging met de nieuwe woonwijk op vliegveld Valkenburg op stapel…

In de Coepelduynen is de toestand nog slechter. Ook hier zijn de kwetsbaarste gedeeltes, het zeedorpenlandschap in het zuiden en het noorden de klos, en het rode is nog dieper gekleurd dan in Berkheide. Ook hetzelfde, 60% is afkomstig van zee en uit het buitenland, maar het noorden en zuiden zullen daar bovenop de effecten voelen van de woonwijken en de bijbehorende infrastructuur aan wegen.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

error: Content is protected !!