Eerste barak aan de Wassenaarseweg in de verkoop

Langs de Wassenaarseweg staan in totaal 32 militaire barakken, 18 aan de westzijde, die bijna alle eigendom zijn van Dunea en 14 aan de oostzijde waarvan het Rijksvastgoedbedrijf de eigenaar is. Deze barakken zijn benoemd tot gemeentelijk monument vanwege de ensemblewaarde van het hele complex. Alle barakken zijn in zo’n bouwvallige staat, dat er door instortingsgevaar geen anti-kraak meer mag wonen. Al enkele decennia wordt er een oplossing gezocht om dit barakkendorp in stand te houden en hoe ze dan te gebruiken zijn. Al drie rapporten zijn daarover uitgebracht. De laatste van OKRA in 2017. Het blijkt dat de gebruiksmogelijkheden zeer beperkt zijn. De westzijde is waterwingebied waar Dunea een nieuw winmiddel aan wil leggen, het ligt aan een Natura 2000 gebied waardoor stikstof verhogende activiteiten niet mogelijk zijn en de barakken als woning inrichten is niet mogelijk. Het OKRA-rapport vermeldt, dat het opknappen van het totale ensemble inclusief de benodigde vernieuwing van de infrastructuur, tussen de 15 en 20 miljoen Euro kost.
In het rapport worden er 2 opties aangegeven. De eerste optie is het behoud van alle barakken. Dat heeft de voorkeur van de gemeente Katwijk. Dat zou kunnen door er het buurtschap Berkhey van te maken, met kleinschalige industriële activiteiten, zorgopvang, wonen, horeca, e.a. De financiering moet komen uit de bouw van 4 luxe landhuizen daar op de plek van 4 te slopen barakken. Een sympathiek ogend, maar een in mijn ogen niet haalbaar plan.
Dunea gaat voor de tweede optie, gedeeltelijke sloop en het inrichten als landschapspark met een recreatieve en natuurlijke inrichting. Dunea moet sowieso in het kader van die nieuw aan te leggen winning een aantal barakken verwijderen. Dat kan samengaan met de aanleg van een landschapspark en met behoud van een 5-tal barakken ter hoogte van de 1e Mientlaan. Ze willen meewerken werken aan de renovatie daarvan en die een passende bestemming geven zoals bijvoorbeeld een bezoekerscentrum voor het Nationaal Park Hollands Duin. Ook kan er een wandelverbinding vanaf de Zanderij naar Panbos worden aangelegd en een nieuwe rondwandelmogelijkheid door Berkheide. Wat mij betreft een prima plan, dat verdere aantasting van de natuur in Berkheide door stikstofdepositie voorkomt en door de recreatieve inrichting ook de nu al te hoge recreatieve druk op Berkheide verminderen zal. Zeker met de komst van 5000 woningen op het voormalige vliegkamp moet er iets gebeuren om de recreatiedruk vanuit die nieuwe wijk in goede banen te leiden en schade van het Natura 2000 gebied Berkheide te voorkomen. Kortom een win-win situatie.
Alle onderhandelingen tussen partijen hebben echter tot niets geleid. Waar eind 90-er jaren van de vorige eeuw de gemeente Katwijk bereid was om alle barakken te slopen en het gebied als natuur in te richten in het kader van compensatie voor de vurig gewenste Verlengde Westerbaan door het duin, houdt de gemeente Katwijk nu hardnekkig vast aan de monumentenstatus voor alle barakken, maar weigert daarvoor de financiële consequenties te nemen. Ze waren zelfs niet bereid de Dunea barakken voor € 1 (één) over te nemen.
Het Rijksvastgoed bedrijf gaat voor een optimale opbrengst, maar beseft dat de mogelijkheden beperkt zijn. Al jaren proberen ze de barakken aan de oostzijde te verhuren of verkopen, maar alle pogingen daartoe zijn tot nu toe mislukt.
Zowel Dunea als het Rijksvastgoedbedrijf zijn het talmen van de gemeente Katwijk zat en gaan nu hun eigen weg. Dunea heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de aanleg van winning 11 in het barakkengebied, waarbij een aantal barakken gesloopt zal worden. Er komt een groot hek tussen de winning en het overblijvende barakkengebied, dat verder zal verloederen.
En het Rijksvastgoedbedrijf heeft nu de in hun ogen meest kansrijke barak, namelijk de meest noordelijke barak, in de verkoop gezet, waarbij ze nadrukkelijk wijzen op de monumentale waarde en de mogelijkheid om gebruik te maken van de gemeentelijke monumentensubsidie, die bij enkele andere monumenten in Katwijk tot 50% van de renovatiekosten liepen.
De Katwijkse politiek ziet hier al de bui hangen, voor het hele complex kan dat in de vele miljoenen Euro gaan lopen en men heeft al schriftelijke vragen hierover gesteld bij het College van B&W.

Hopelijk dat de gemeente Katwijk nu eindelijk eens knopen doorhakt en een wijs besluit neemt om mee te gaan met het voorstel van Dunea voor een landschapspark.
En voor diegene die een gokje wil wagen om een bouwval op ruim 5000 m² grond te kopen met een zeer beperkte bestemmingsmogelijkheid, hier ligt uw kans. Niet klagen achteraf dat het u veel geld heeft gekost.

foto: Gerrit van Ommering

 

 • Gerrit van Ommering -

  Het is nog maar de vraag of een nieuwe rondwandelmogelijkheid door oost-Berkheide voor de natuur wel een goed plan is; daar moeten we binnen de SBC eerst maar eens over praten.

 • Gerrit van Ommering -

  Het barakkengebied wordt niet tot Berkheide gerekend. Met ‘nieuwe rondwandelmogelijk door Berkheide’ wordt wel degelijk Berkheide (in dit geval kavel 10) bedoeld en niet het barakkenkamp.
  Ik denk dat iedereen er wel achter zal staan om het barakkenkamp een goede recreatieve inrichting/ontsluiting te geven.

 • Een reactie plaatsen

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

  error: Content is protected !!