Eenden in de winter

De werkgroep telt al sinds 2002 maandelijks de vogels in het winterhalfjaar. Die aantallen zijn terug te vinden in afzonderlijke tabellen per jaar: https://www.vwgberkheide.nl/wordpress/wintertellingen/
Maar hoe gaat het nu met overwinterende vogelsoorten vanaf die tijd? Nemen de aantallen toe of af? Dat is niet eenvoudig vast te stellen met de tabellen zoals die er nu staan, daarom ben ik begonnen om per soort tabellen te maken. De volgende stap is dan het maken van grafieken per soort. Geen geringe klus, maar Rome is ook niet op één dag gebouwd. Laat ik beginnen met het presenteren van de grafieken van drie algemene eendensoorten,  de Wilde Eend, de Krakeend en de Kuifeend.

Je ziet twee grafiekieken per soort, de bovenste geeft het verloop aan vanaf oktober 2002 t/m maart 2019. Er is altijd 6 keer per winterseizoen geteld, van oktober t/m maart. De aantallen van die 6 maanden zijn opgeteld per winterhalfjaar.
In de onderste grafiek staan de aantallen over alle jaren opgeteld per maand.

30-11-2019: de grafieken van de Wilde Eend en de Krakeend zijn er in de oorspronkelijke versie gespiegeld ingekomen. Dit is vanaf nu hersteld.

We hebben de Wilde Eend 12.689 keer geteld. De soort maakt een sterke stijging door tot de winter van 2012/2013, daarna neemt hij sterk weer af. Landelijk neemt de Wilde Eend buiten het broedseizoen af de laatste 20 jaren (Sovon), hier lijkt die afname veel later ingezet te zijn. Er is weinig verschil tussen de verschillende maanden te zien, in december en februari zijn iets hogere aantallen te zien.

De Krakeend is 3928 maal geteld. Vanaf 2002/2003 neemt de soort gestaag af. In de twee meest recente jaren stijgt de soort sterk. Landelijk (Sovon-cijfers) neemt de Krakeend al sinds de 60-jaren toe. Hoe het komt dat de soort in Berkheide geleidelijk afneemt en de laatste jaren sterk toeneemt is niet duidelijk. Het verloop over de maanden is heel opvallend, vanaf december tot maart nemen de aantallen sterk af.

De Kuifeend is maar liefst 15.531 geteld. Een prestatie over al die jaren! De Kuifeend laat een behoorlijk constant beeld zien over de jaren, wat heel aardig overeenkomt met het landelijke beeld dat door Sovon geschetst wordt. De Kuifeend is het meest gezien in de maanden november, december en februari.

Deze grafieken zullen geplaatst worden bij de pagina van de wintertellingen (zie de link aan het begin). In de komende tijd zullen er geleidelijk aan meer grafieken bijkomen.

 

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

error: Content is protected !!