Coepelduynen

Klik op de kaart om deze paginagroot te zien

 

 

 

 

De Coepelduynen, ook wel Noord- of Zuidduinen genoemd  in respectievelijk Katwijk of Noordwijk, zijn de duinen tussen Katwijk en Noordwijk. Het is een relatief klein duingebied van krap 200 hectare. Aan de zuidkant ligt het Wantveld, een vlak duinterrein, waar de netten van de Katwijkse vissers tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw geboet werden. Aan de oostzijde zijn de Coepelduynen lang geleden afgegraven ten behoeve van wegenaanleg en bollenteelt, waarna een steile helling resteerde. Tegenwoordig zien we achter deze helling de gebouwen van de ESTEC prominent boven het duin uitsteken.

Coepelduynen vanaf het fietspad langs de zeereep. In het oosten is nog net de ESTEC te zien

De Coepelduynen is een zeer open gebied, ruig, de wind heeft op veel plaatsen vrij spel, overal zie je grote verstuivingen en uitgestrekte vlakten met duinroosjes en mossen. Struiken vind je alleen in dalletjes waar de wind weinig invloed heeft, bomen ontbreken bijna geheel.

Midden in het terrein zijn nog vroegere akkertjes herkenbaar. Tegenwoordig zijn het graslandjes die jaarlijks gemaaid worden en waar je Parnassia en Orchideeën kunt vinden.

Zoals te verwachten broeden hier vooral vogels van open duin, zoals Graspiepers, Boomleeuweriken, Roodborsttapuiten, Kneuen e.d.  Langs de kust ligt een goed ontwikkelde zeereep, waar de Nachtegaal sterk vertegenwoordigd is.

Het gebied wordt sinds 2017 door de werkgroep volgens de SOVON-methode geïnventariseerd. Het is daartoe in drie kavels van ruim 50 ha verdeeld.

error: Content is protected !!