Coepelduynen – Zwarte Pad

⇐Terug

Inleiding
Aan de oostzijde van de kavels C1, C2 en C3 loopt een smal wandelpad van Katwijk naar Noordwijk, lokaal bekend als het Zwarte Pad. Het loopt pal oost langs de afgegraven binnenduinrand. Ter hoogte van Estec is er een parallelpad bovenlangs, met mooie uitzicht. De strook van circa 200m breed oost van het Zwarte Pad nemen we mee in dit deelgebied; het betreft afgegraven duingrond. Hier vinden van zuid naar noord een parkzone west van de wijk Rijnsoever, de bebouwing van Estec, park en gebouwen van de Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep (voorheen bekend als de Van den Bergh stichting), en bollenvelden.
error: Content is protected !!