Coepelduynen – Strand

⇐Terug

Inleiding
Ook al maakt het strand geomorfologisch integraal onderdeel uit van de kavels C1, C2 en C3, het valt formeel niet binnen de begrenzing van die kavels. We behandelen het strand daarom als een apart deelgebied van de Coepelduynen, mede omdat het landschappelijk een eenheid is en omdat ontwikkelingen zich veelal over het gehele strand uitstrekken.
Tegen de Uitwatering aan bevinden zich twee strandtenten met strandhuisjes, en de containers van de Kitesurfvereniging Airtime Katwijk.
error: Content is protected !!