Categorie:Vogels

Purperreigers ieder voor- en najaar in ons gebied

Ieder voorjaar zien we een aantal volwassen Purperreigers over trektelpost Berkheide (zie de eerste foto). Vanaf half juli zien we vrijwel alleen maar onvolwassen exemplaren (overige foto’s) die zowel richting noord als naar zuid over telpost Berkheide gaan. Dit komt omdat vanuit de kolonies in Nederland de vogels eerst gaan zwerven en daarna gerichter naar […]

Meer lezen

Fazant foetsie

In het SOVON-nieuws een aardig berichtje over de landelijke afname van de Fazant, die sinds het verbod op uitzetten verdwenen zijn in delen van het land zoals de Veluwe en elders nog hooguit schaars voorkomen. Het uitzetten in geleidelijk afgebouwd van ’78 tot ’93. Voor mij aanleiding om het voorkomen van de Fazant in Berkheide […]

Meer lezen

Tapuit in opmars

Zoals een aantal van jullie weten heb ik met Ben op een paar plekjes de tapuiten in ons gebied in de gaten gehouden, omdat we de indruk hadden dat ze wel erg nadrukkelijk en lang in het duin bleven hangen. We hebben in het bijzonder één paartje gevolgd dat zich erg territoriaal gedroeg naar andere, […]

Meer lezen

Gedenkwaardige ochtend

Vanochtend met Co weer een ronde gelopen op kavel 4. Hoogtepunt was natuurlijk dat we vanwege Vaderdag na afloop gingen koffiedrinken in de Badmeester met onze eega’s die hiervoor langskwamen… 😉 , maar afgezien daarvan was het een ochtend die we niet snel zullen vergeten. Het begon heel rustig, relatief weinig te horen, Roodborsttapuiten en […]

Meer lezen

Kijk uit waar je loopt

Dat het met de weidevogels slecht gaat is bij iedereen wel bekend en de Kievit is daar geen uitzondering op, zie de trendfiguur van Sovon: De Kievit broedt niet alleen in het boerenland, maar ook graag op de vochtige duinvalleien die na de duinregeneratie van 2000 zijn ontstaan. Niet dat dit veel betekent voor de […]

Meer lezen

Opsporing verzocht

De koffietent in Berkheide is wel gesloten, maar niet helemaal dicht. Al een paar jaar weten twee paartjes Huismus een broedplaats te vinden onder het dak via de dakgoot, en broedt een paartje Witte Kwik onder de luifel waar ze via een flinke opening onder kunnen kruipen. De koffietent is dus wel leeg, maar niet […]

Meer lezen

Jaaroverzicht 2018 van De Duinstag

De Duinstag, het tijdschrift van de Vogelclub Katwijk, verschijnt sinds 2012 in de vorm van een jaarlijks overzicht van de vogelsoorten die zijn vastgesteld in het waarnemingsgebied van de club, waaronder , Berkheide, Lentevreugd en de Coepelduynen vallen. Onlangs is het jaaroverzicht over 2018 uitgekomen, met een korte tekst over alle waargenomen soorten, enkele wat […]

Meer lezen

Rapport over meeuwen en sterns in Katwijk

Ben ter Haar stuurde aan een select gezelschap onderstaand bericht, dat het verdient om breder bekend te worden, dus bij deze. Het gaat over de overlast (?/!) van meeuwen en sterns in Katwijk, gevat in een degelijk rapport met veel feitelijke gegevens. Beste mensen,  Hierbij een link https://katwijk.notubiz.nl/document/7426158/1 naar een zeer lezenswaardig rapport van bureau […]

Meer lezen

Berkheide in het Roots Vogelmagazine

In het Roots Vogelmagazine van voorjaar 2019 (bijlage bij het april-nummer van Roots) wordt in 8 pagina’s uitgebreid aandacht besteed aan de vogels van Berkheide. Met fiets-en wandelkaart, en foto’s van René van Rossum, ondergetekende en anderen. Ook het boek Bijzonder Berkheide wordt nog even apart genoemd, met bestelmogelijkheid. De oplettende lezers van het boek […]

Meer lezen

Wintertelling van maart ingevoerd

Een simpel bericht ditmaal: de gegevens van de wintertelling in maart zijn uitgewerkt en staan op de site: Wintertellingen 2018-2019

Meer lezen
error: Content is protected !!