Categorie:Vogels

Stil in de winter 2

Ik heb in het eerste “stil in de winter-bericht” gesuggereerd dat er wat dieper ingegaan zou kunnen worden op de wintervogels. Dat bleek geen eenvoudige klus, maar ik heb een poging gedaan. Even in herinnering brengen, het gaat in dit verhaal om aantallen. Veronderstelling is dat het “stil in de winter” is geworden omdat er […]

Meer lezen

Stil in de winter

Op 13 en 14 januari was er weer een wintertelling, de resultaten staan weer op deze website. Bij een wintertelling wordt heel Berkheide, Lentevreugd en het Panbos, op de aanwezigheid van vogels geteld. Overvliegend op doortrek, of meer terreingebonden. Het is altijd prettig om weer op je kavel rond te lopen, maar voor de vogels […]

Meer lezen

Rondje Berkheide

Vanmorgen samen met Lisette een leuk rondje Berkheide gelopen … De highlights waren: 3 Nonnetjes, 1 Zeearend, 1 Waterpieper, 1 Oeverpieper (niet gewoon in het duingebied – zie de foto’s), 1 Bokje en een 2e kalenderjaar Drieteenmeeuw (ook niet algemeen in het duingebied). Zeearend boven Berkheide                

Meer lezen

De laatste telling van 2023

In het weekend van 16 en 17 december werden de vogels van Berkheide voor het laatst in 2023 geteld. Het zijn over het algemeen heel rustige tellingen, zo midden in de, laten we zeggen, winter. Je mist de trek en de vogels die er zitten laten zich maar weinig horen of zien. Een overvliegende aalscholver, […]

Meer lezen

Stil weekend

Afgelopen weekend was er een harde wind, gepaard met veel regenbuien: geen ideaal weer om vogels te inventariseren voor de maandelijkse wintertelling. Dat bleek ook wel, want behalve de wind was er bar weinig te horen. Wel zijn door een aantal mensen barmsijzen gezien, ik begreep dat op de Puinhoop in Katwijk ook veel trek […]

Meer lezen

Sfeermomentje

Doe het licht uit (of trek de gordijnen dicht), misschien is er nog wel een uitgeholde pompoen waar je een kaarsje in kan branden, zet het geluid flink hard, voeten omhoog en waan je in het Panbos. Het is een heldere nacht, de sterren fonkelen, de temperatuur is aangenaam en het is windstil. Zo stil […]

Meer lezen

Wintertelling oktober

De kop is eraf. De eerste van de 6 wintertellingen van het seizoen ’23-’24 is weer achter de rug. De eerste telling is gedaan rond het winderige, regenachtige weekend van 14/15 oktober. Hoewel veel vogels zich nauwelijks lieten zien of horen (gelijk hadden ze!), waren er behoorlijk wat lijsters, Koperwieken en Kramsvogels. Toch zijn er […]

Meer lezen

De broedvogels van ’23 toegevoegd.

De broedvogeltellingen zijn weer toegevoegd, en wel op verschillende plaatsen: Jaaroverzichten broedvogels Berkheide | WERKGROEP BERKHEIDE (vwgberkheide.nl) , voor cijfers van Berkheide, Jaaroverzichten broedvogels Lentevreugd | WERKGROEP BERKHEIDE (vwgberkheide.nl), voor Lentevreugd en Jaaroverzichten broedvogels Coepelduynen | WERKGROEP BERKHEIDE (vwgberkheide.nl) voor de Coepelduynen. Om trends te kunnen zien van soorten over de loop van de jaren, […]

Meer lezen

Een wintertelling in oktober

In het winterhalfjaar doen wij 6 maandelijkse tellingen, die gebundeld worden en o.a. op de website gezet worden: Wintertellingen | WERKGROEP BERKHEIDE (vwgberkheide.nl)  Binnenkort verschijnen ze van 2023. Soms krijg ik hele verhalen te horen als deze tellingen aan mij doorgemaild worden. De onderstaande mail van Ben ter Haar uit kavel 2 geeft een aardige illustratie […]

Meer lezen

Berkheide in de mist

Afgelopen woensdagochtend was ik op kavel 1 om hier de vogels te tellen. Het was koud om 6 uur en er hing een grondmist maar het beloofde een prachtige dag te worden. Ik heb dit kavel lang geleden regelmatig geteld en ik was vergeten hoe mooi ten noorden van Hotel Duinoord is. Weinig water, maar […]

Meer lezen
error: Content is protected !!