Categorie:Vogels

Grafieken broedvogels eenvoudiger in gebruik

Een kort bericht ditmaal: de grafieken van de broedvogels werken nu hetzelfde als die van de wintervogels. Ga naar het menu “Waarnemingen”, “Broedvogels”, “Soortoverzichten” en je zult het onderstaande zien. Klik op de soort(-groep) tussen grafiek en tabel, en je kunt uit de complete lijst kiezen.

Meer lezen

Wintertellingen toegevoegd aan menu

Mijn vrouw kan me niet meer zien, maar dan heb je ook wat 🙂 . Als je in het hoofdmenu kijkt onder “Waarnemingen/wintertellingen”,  dan zie je een aantal wijzigingen. Je komt op een nieuwe pagina waar je kunt kiezen tussen de oorspronkelijke tabellen  een grafiekgenerator waarmee je trends per vogelsoort over de jaren kunt maken […]

Meer lezen

Trend van wintervogels

Ik heb voor de volgende nieuwsbrief niet de tijd om de volgende pagina onder het menu “Waarnemingen”, dus ik presenteer hem even op deze manier: Wintervogels trends Onder de grafiek kun je een soort kiezen, waarna de grafiek zich aanpast. Als je deze lijst  uitgeklapt hebt kun je een soort sneller selecteren door de eerste […]

Meer lezen

Berkheide-soorten op ruim 8.000 kilometer

De wintertelling van 14-15 december in Berkheide heb ik helaas moeten missen. Ik zat in Namibië. Ook mooi! Nederland was ver weg, hemelsbreed ruim 8.000 kilometer, maar ik voelde wel enige verbondenheid met ons land toen ik en mijn reisgenoten een aantal vogelsoorten zagen die bij ‘ons’ (Berkheide/Nederland/Europa) broeden en in Namibië overwinteren. Boerenzwaluw, Gierzwaluw, […]

Meer lezen

Wanneer zie je een vogel het meest in de winter?

De uitwerking van de wintervogels gaat sneller dan ik dacht. Gisteravond is het me gelukt om het voorkomen van vogels in de winter in grafiek te zetten. Dit wordt nog netjes op de website gezet, maar hier alvast een voorproefje. Je ziet van elke soort de gemiddelde aantallen per maand in het winterhalfjaar, en dat […]

Meer lezen

30 jaar wintertellingen (vervolg)

Zo, ik heb een fatsoenlijke tabel gemaakt over alle jaren en als ik mijn RSI-verschijnselen even negeer, kan ik al wat eerste inkijkjes presenteren. Ik richt me alleen op de vogels die “ter plaatse” zijn aangetroffen, wat wil zeggen, duidelijk aan het terrein gebonden en niet in strakke lijn overvliegend. De periode is 1987 t/m […]

Meer lezen

Meer dan 30 jaar

Ik moet mijn ambities wat naar beneden bijstellen. Aanvankelijk dacht ik dat ik tot 1981 terug kon gaan met de wintertellingen, maar dat is nu 1987 geworden, omdat de eerste jaren van Ben’s database geen bruikbare gegevens bevatten voor dit doel. Blijven er nog altijd 32 jaren over (dit jaar niet meegeteld) waarvan de gegevens […]

Meer lezen

Veel wind, weinig vogels

Weinig vogels, maar hoe luxe wil je je probleem hebben? Stormachtige wind als ik vanochtend begin te tellen. Mijn klembord heeft geen elastiekje zodat het blaadje waarop ik probeer te schrijven alle kanten op wappert. Maar schitterend zonnig weer ‘s-ochtends. Ik heb mijn (korte) lijstje hieronder afgebeeld. Het is aan het onbeholpen handschrift goed te […]

Meer lezen

Eenden (en de rest) in de winter

In het vorige nieuwsbericht meldde ik dat er een mogelijkheid komt om per soort het “wintervoorkomen” over de jaren te zien. Hierbij ging ik uit van de beschikbaarheid van data op dat moment (vanaf 2002). Dat is nog steeds waar ik naar toe werk, maar ik heb het plan opgevat om aanzienlijk verder terug te […]

Meer lezen

Eenden in de winter

De werkgroep telt al sinds 2002 maandelijks de vogels in het winterhalfjaar. Die aantallen zijn terug te vinden in afzonderlijke tabellen per jaar: https://www.vwgberkheide.nl/wordpress/wintertellingen/ Maar hoe gaat het nu met overwinterende vogelsoorten vanaf die tijd? Nemen de aantallen toe of af? Dat is niet eenvoudig vast te stellen met de tabellen zoals die er nu […]

Meer lezen
error: Content is protected !!