Categorie:Vogels

Het zit vol met Blauwborsten in de duinen!

Vanmorgen weer fraai een Blauwborst staan fotograferen in Berkheide. Ondanks dat ik hem al vele malen op de foto heb gezet krijgt je hier nooit genoeg van … Te mooi om niet nog eens een plaatje te schieten. De eerste hadden we dit voorjaar op 18 maart en nu zit werkelijk het duin vol. In vele […]

Meer lezen

Avimap in het veld(2)

Een paar dagen geleden heb ik bericht over updates van Avimap, en dat als gevolg van die updates je moet kiezen voor “BMP Berkheide” i.p.v. LiveAtlas. Vanavond zond Sovon een live instructiefilmpje via YouTube uit waarbij je vragen kon chatten. Ik heb uitgelegd wat ons probleem is, ze zullen ernaar kijken. De YouTube-presentatie van Gerard […]

Meer lezen

Cetti’s Zanger

Het lijkt erop dat de Cetti’s zanger niet langer een bijzonderheid in Berkheide is. Vorig jaar moesten we het stellen met één territorium, afgelopen weekend telden we maar liefst 6 zingende mannetjes in Berkheide! Twee in kavel 8, twee in kavel 3, één in kavel 12a en één in kavel 4.  Toegegeven, het is nog […]

Meer lezen

Avimap in het veld

Een berichtje speciaal voor de tellers die wekelijks het veld ingaan, gewapend met tablet of smartphone, om de broedvogeltelling te doen: Ik heb weinig gehoord over het afgelopen weekend, maar ik geef het maar voor de zekerheid mee over AVIMAP voor de tablet/telefoon: AVIMAP doet aan updates, net als de andere apps op je tablet/telefoon, […]

Meer lezen

Nieuwe werkgroepleden gezocht

Er is binnen de werkgroep momenteel nog plaats voor mensen die het leuk vinden om in het broedseizoen een aantal weekenden vogels te gaan tellen in Berkheide. Je hebt dan een kavel van ca. 50 ha. dat je alleen of (in eerste instantie) samen met iemand anders inventariseert op broedvogels. Je hoeft niet alle vogels […]

Meer lezen

1 maart of 15 maart?

In een stukje van 16 februari over de vervanging van de aanvoerleiding in noord-Berkheide meldde Ben dat het werk voor 15 maart afgerond moet zijn. Maar op de infoborden bij de werkzaamheden is in de kop aangegeven dat het werk t/m 1 maart duurt. Hoe zit dat? En over broedseizoen gesproken: Dunea hanteert als broedseizoen […]

Meer lezen

Klapekster in kavel 1

Al enige dagen staan we weer op ‘telpost Berkheide’ en de eerste langstrekkende Witte Kwikstaart en groepjes Veldleeuweriken spoeden zich al weer noordwaarts ! Ook zingt de Boomleeuwerik al weer enige dagen en dat geeft de post nog meer glans. Vanmorgen zat er net achter Hotel Duinoord een 2e kalenderjaar Klapekster fraai in de toppen […]

Meer lezen

Wintertelling zondag 19-1-’20

Af en toe spijtig dat ik niet René van Rossum heet, anders had ik hier heel mooie foto’s kunnen plaatsen. Het was namelijk zonnig weer afgelopen zondag en met name de watervogels waren prachtig te zien. Zo hadden we zestig Wintertalingen, één vrouw Grote zaagbek, negen Krooneenden, twee Dodaarzen en natuurlijk de Krakeenden en Kuifeenden, […]

Meer lezen

Grafieken broedvogels eenvoudiger in gebruik

Een kort bericht ditmaal: de grafieken van de broedvogels werken nu hetzelfde als die van de wintervogels. Ga naar het menu “Waarnemingen”, “Broedvogels”, “Soortoverzichten” en je zult het onderstaande zien. Klik op de soort(-groep) tussen grafiek en tabel, en je kunt uit de complete lijst kiezen.

Meer lezen

Wintertellingen toegevoegd aan menu

Mijn vrouw kan me niet meer zien, maar dan heb je ook wat 🙂 . Als je in het hoofdmenu kijkt onder “Waarnemingen/wintertellingen”,  dan zie je een aantal wijzigingen. Je komt op een nieuwe pagina waar je kunt kiezen tussen de oorspronkelijke tabellen  een grafiekgenerator waarmee je trends per vogelsoort over de jaren kunt maken […]

Meer lezen
error: Content is protected !!