Categorie:Vogels

Gedenkwaardige ochtend

Vanochtend met Co weer een ronde gelopen op kavel 4. Hoogtepunt was natuurlijk dat we vanwege Vaderdag na afloop gingen koffiedrinken in de Badmeester met onze eega’s die hiervoor langskwamen… 😉 , maar afgezien daarvan was het een ochtend die we niet snel zullen vergeten. Het begon heel rustig, relatief weinig te horen, Roodborsttapuiten en […]

Meer lezen

Kijk uit waar je loopt

Dat het met de weidevogels slecht gaat is bij iedereen wel bekend en de Kievit is daar geen uitzondering op, zie de trendfiguur van Sovon: De Kievit broedt niet alleen in het boerenland, maar ook graag op de vochtige duinvalleien die na de duinregeneratie van 2000 zijn ontstaan. Niet dat dit veel betekent voor de […]

Meer lezen

Opsporing verzocht

De koffietent in Berkheide is wel gesloten, maar niet helemaal dicht. Al een paar jaar weten twee paartjes Huismus een broedplaats te vinden onder het dak via de dakgoot, en broedt een paartje Witte Kwik onder de luifel waar ze via een flinke opening onder kunnen kruipen. De koffietent is dus wel leeg, maar niet […]

Meer lezen

Jaaroverzicht 2018 van De Duinstag

De Duinstag, het tijdschrift van de Vogelclub Katwijk, verschijnt sinds 2012 in de vorm van een jaarlijks overzicht van de vogelsoorten die zijn vastgesteld in het waarnemingsgebied van de club, waaronder , Berkheide, Lentevreugd en de Coepelduynen vallen. Onlangs is het jaaroverzicht over 2018 uitgekomen, met een korte tekst over alle waargenomen soorten, enkele wat […]

Meer lezen

Rapport over meeuwen en sterns in Katwijk

Ben ter Haar stuurde aan een select gezelschap onderstaand bericht, dat het verdient om breder bekend te worden, dus bij deze. Het gaat over de overlast (?/!) van meeuwen en sterns in Katwijk, gevat in een degelijk rapport met veel feitelijke gegevens. Beste mensen,  Hierbij een link https://katwijk.notubiz.nl/document/7426158/1 naar een zeer lezenswaardig rapport van bureau […]

Meer lezen

Berkheide in het Roots Vogelmagazine

In het Roots Vogelmagazine van voorjaar 2019 (bijlage bij het april-nummer van Roots) wordt in 8 pagina’s uitgebreid aandacht besteed aan de vogels van Berkheide. Met fiets-en wandelkaart, en foto’s van René van Rossum, ondergetekende en anderen. Ook het boek Bijzonder Berkheide wordt nog even apart genoemd, met bestelmogelijkheid. De oplettende lezers van het boek […]

Meer lezen

Wintertelling van maart ingevoerd

Een simpel bericht ditmaal: de gegevens van de wintertelling in maart zijn uitgewerkt en staan op de site: Wintertellingen 2018-2019

Meer lezen

Nieuwe data – kolonievogels

Bij de broedvogels is een extra pagina aangemaakt voor de kolonies van met name de Aalscholver: https://www.vwgberkheide.nl/wordpress/broedvogels-van-berkheide/ De totaalaantallen per jaar van de aalscholver zijn mooi te zien in de jaaroverzichten en de grafiek per soort, maar daarmee zie je niet hoe ze zich verdelen over de verschillende kolonies. Het ziet er nog wat primitief uit, […]

Meer lezen

Wintertelling februari staat klaar

De wintertelling van februari is net op de website geplaatst. Voor degenen die geen lid zijn van de werkgroep: winter-, ook wel totaaltellingen genoemd worden 6 keer per jaar in de wintermaanden gedaan, waarbij Berkheide en Lentevreugd geteld worden (dus niet de Coepelduynen) en incidenteel het strand voor Berkheide. De laatste telling op de 16de […]

Meer lezen

Dozijnjarig jubileum

In de foto-albums van Edwin Huge (zie vorige twee berichten) kwam ik ook retrofoto’s tegen van de manifestatie die de Werkgroep Berkheide in de zomer van 1987 heeft georganiseerd in een tent op Dorendel. De werkgroep bestond toen 12 jaar, maar de echte aanleiding was de publicatie van het boekje Vogels van Berkheide, waarin de […]

Meer lezen
error: Content is protected !!