Categorie:Nachtvlinders

Insecten op Kruipend Stalkruid

De roze bloemen van Kruipend stalkruid (Ononis spinosa subsp. procurrens) kom je in juni en juli volop tegen in de Katwijkse duinen en in de zeereep. De soort kan behoorlijke matten vormen. In Nederland is Kruipend stalkruid vrij algemeen in de duinen, vrij zeldzaam in Zuid-Limburg en zeldzaam in het rivierengebied. De plant herbergt veel soorten insecten. […]

Meer lezen

Grote tijm: een waardevolle plant

Veel van de plantensoorten die we in de duinen tegen komen zijn landelijk vrij zeldzaam tot zeer zeldzaam. Deze planten stellen specifieke eisen aan het milieu. Als de omstandigheden geschikt zijn kan een soort in hoge aantallen voorkomen. Een plant die in de kalkrijke duinen veel voorkomt is Grote tijm (Thymus pulegioides). In de zomer […]

Meer lezen

Beren op de weg of toch niet

Er wordt heel wat afgewandeld over de paden in het duin. Zo zijn er vogelteldagen dat ik daar veel van dezelfde geleedpotigensoort aantref, soms platgetrapt. De ene keer zijn het oprolpissebedden, dan weer miljoenpoten, dan rupsen van de hageheld, of de harige rupsen van de grote beer. Wat ze allemaal op de wandelpaden te zoeken […]

Meer lezen

Prachtbeer op Bezemkruiskruid

Op zaterdag 22 oktober werd in kavel 5a (dennenbos bij de voormalige koffietent) een bijzondere waarneming gedaan. Deze dag stond overigens in het teken van een Geelbrauwgors die in Drenthe aanwezig was, dus menig vogelaar (en nachtvlinderaar) was richting het noorden des lands afgereisd. In Berkheide werd echter een zeer zeldzame nachtvlinder aangetroffen op nog […]

Meer lezen

Blauw weeskind

Het Blauw weeskind is één van de grootste Nederlandse nachtvlindersoorten. De soort vliegt vrij laat in het jaar en wordt voornamelijk gelokt met smeer. Een mengsel van bier, wijn, stroop en allerlei zoetstof wordt op de bast van dikke bomen gesmeerd, in de hoop de soort aan te treffen. De afgelopen jaren wordt de soort […]

Meer lezen

Stippelmotten

Het is weer een stippelmottenjaar. Om de paar jaar worden alle kardinaalsmutsen in het duin omgevormd tot spookachtige staketsels. Het gaat om de rupsen van de stippelmot die een gezamenlijk spinsel maken, waar ze relatief veilig zijn rovers. Die spinsels van kardinaalsmutsen zijn meestal goed bekend. De struiken worden meestal compleet kaal gevreten en ingepakt […]

Meer lezen

Averuitkokermot en Driedistelpalpmot in de Coepelduynen

In de duinen komen veel landelijk zeldzame planten voor. Op deze soorten leven insecten die specifiek van één plantensoort afhankelijk zijn. Dat geldt ook voor een heel aantal micronachtvlinders. De imago’s van veel soorten hebben een korte vliegtijd, vliegen niet of nauwelijks op licht, zijn onopvallend of leiden een verborgen bestaan. Kortom, lastig om ze […]

Meer lezen

Nachtvlinders van Luuk Punt

Luuk Punt heeft voor de website een flink aantal foto’s ter beschikking gesteld van nachtvlinders in Berkheide. Een eerste serie is zojuist opgeladen in fotogalerij nachtvlinder A t/m K, zie https://www.vwgberkheide.nl/wordpress/nachtvlinders-a-t-m-k/. Wordt vervolgd. Onderstaand alvast enkele fraaie foto’s.      

Meer lezen

BioBlitz Katwijk

Wim Langbroek stuurde me foto’s van enkele bijzondere soorten die in Berkheide zijn waargenomen tijdens de BioBlitz Katwijk, die werd gehouden van 26-28 juni; zie https://www.natuurcentrumkatwijk.nl/bioblitz.html. Hier de plaatjes (die zijn opgenomen in de fotogalerijen van deze website) en de bijbehorende toelichting van Wim. Wordt wellicht vervolgd. Biestarwewigkop (Trigonotylus psammaecolor), alleen te vinden in de kustduinen […]

Meer lezen

Eikenprocessierups in Berkheide

De eerste nesten in Berkheide van deze irritante soort werden vorig jaar gezien in het Panbos, nadat in Lentevreugd al eens in 2012 de bijbehorende vlinder was gezien (gegevens van waarneming.nl, zie https://berkheide.waarneming.nl/soort/photos/8847). Dit jaar heb ik drie nesten in het Panbos gezien, links van de weg van de ingang naar het restaurant. Ook aan […]

Meer lezen
error: Content is protected !!