Categorie:Insecten

Insecten op Kruipend Stalkruid

De roze bloemen van Kruipend stalkruid (Ononis spinosa subsp. procurrens) kom je in juni en juli volop tegen in de Katwijkse duinen en in de zeereep. De soort kan behoorlijke matten vormen. In Nederland is Kruipend stalkruid vrij algemeen in de duinen, vrij zeldzaam in Zuid-Limburg en zeldzaam in het rivierengebied. De plant herbergt veel soorten insecten. […]

Meer lezen

Inventarisatie Libellen in Berkheide zomer 2023

Vooraf In het voorjaar van 2023 heb ik in samenspraak met de Vlinderstichting en met Dunea, Niels Kimpel, twee routes uitgezet in Berkheide om libellen te inventariseren. Twee algemene routes en geen soortgerichte routes. Soortgerichte routes zijn gericht op een bepaalde soort, algemene routes op alle libellen en juffers die gezien worden. Algemene informatie over […]

Meer lezen

Insecten op Heggenrank

Heggenrank (Bryonia dioica) is een tweehuizige klimplant uit de komkommerfamilie. De bloemen zijn groenwit van kleur en de vrouwelijke planten dragen na de bloei rode bessen. In tegenstelling tot veel andere soorten uit de komkommerfamilie zijn de rode bessen van Heggenrank voor mensen zeer giftig. De soort heeft een voorkeur voor droge kalkrijke grond. Daarom […]

Meer lezen

Grote tijm: een waardevolle plant

Veel van de plantensoorten die we in de duinen tegen komen zijn landelijk vrij zeldzaam tot zeer zeldzaam. Deze planten stellen specifieke eisen aan het milieu. Als de omstandigheden geschikt zijn kan een soort in hoge aantallen voorkomen. Een plant die in de kalkrijke duinen veel voorkomt is Grote tijm (Thymus pulegioides). In de zomer […]

Meer lezen

Beren op de weg of toch niet

Er wordt heel wat afgewandeld over de paden in het duin. Zo zijn er vogelteldagen dat ik daar veel van dezelfde geleedpotigensoort aantref, soms platgetrapt. De ene keer zijn het oprolpissebedden, dan weer miljoenpoten, dan rupsen van de hageheld, of de harige rupsen van de grote beer. Wat ze allemaal op de wandelpaden te zoeken […]

Meer lezen

Prachtbeer op Bezemkruiskruid

Op zaterdag 22 oktober werd in kavel 5a (dennenbos bij de voormalige koffietent) een bijzondere waarneming gedaan. Deze dag stond overigens in het teken van een Geelbrauwgors die in Drenthe aanwezig was, dus menig vogelaar (en nachtvlinderaar) was richting het noorden des lands afgereisd. In Berkheide werd echter een zeer zeldzame nachtvlinder aangetroffen op nog […]

Meer lezen

Blauw weeskind

Het Blauw weeskind is één van de grootste Nederlandse nachtvlindersoorten. De soort vliegt vrij laat in het jaar en wordt voornamelijk gelokt met smeer. Een mengsel van bier, wijn, stroop en allerlei zoetstof wordt op de bast van dikke bomen gesmeerd, in de hoop de soort aan te treffen. De afgelopen jaren wordt de soort […]

Meer lezen

Holen en holletjes

Op de Kleine Kalahari van kavel 9 loop ik maar zelden vlak langs de noordoost-rand. Maar bij mijn juli-rondes zag ik drie grote holen bij elkaar, terwijl daar jarenlang één groot hol te zien was. Een mooi gezicht; het doet me denken aan mergelgrotten. Maar wat zijn het, konijnenholen of een vossenburcht? Wie het weet, graag […]

Meer lezen

Stippelmotten

Het is weer een stippelmottenjaar. Om de paar jaar worden alle kardinaalsmutsen in het duin omgevormd tot spookachtige staketsels. Het gaat om de rupsen van de stippelmot die een gezamenlijk spinsel maken, waar ze relatief veilig zijn rovers. Die spinsels van kardinaalsmutsen zijn meestal goed bekend. De struiken worden meestal compleet kaal gevreten en ingepakt […]

Meer lezen

Averuitkokermot en Driedistelpalpmot in de Coepelduynen

In de duinen komen veel landelijk zeldzame planten voor. Op deze soorten leven insecten die specifiek van één plantensoort afhankelijk zijn. Dat geldt ook voor een heel aantal micronachtvlinders. De imago’s van veel soorten hebben een korte vliegtijd, vliegen niet of nauwelijks op licht, zijn onopvallend of leiden een verborgen bestaan. Kortom, lastig om ze […]

Meer lezen
error: Content is protected !!