Categorie:Beheer

Stuwen, dammen, duikers en putten

Als vervolg op het werkbezoek aan Lentevreugd (zie mijn bericht van 4 november via https://www.vwgberkheide.nl/wordpress/werkbezoek-lentevreugd/) heb ik onlangs de randsloten met stuwen en relevante dammen, duikers en putten in kaart gebracht en gefotografeerd. Voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën over het (grond)waterbeheer in Lentevreugd is het nodig om een goed beeld van deze elementen te […]

Meer lezen

Verlanding

In kavel 4 lagen tot de afgelopen eeuwwisseling een aantal behoorlijk grote infiltratieplassen (t.b.v. de waterwinning) op de plaats waar voor WOII nog akkertjes lagen (Groot Berkheide genaamd). Rond 2000 vond een grote regeneratie in Berkheide plaats waarbij veel infiltratieplassen verdwenen om plaats te maken voor vochtige duinvalleien vol Parnassia en orchideeën. De infiltratieplassen van […]

Meer lezen

En nu maar afwachten …

Het werk aan de nieuwe vochtige valleitjes in de Coepelduynen is onlangs afgerond. Nu is het afwachten of deze valleitjes zich net zo mooi gaan ontwikkelen als de nabijgelegen Guytedel en Spijkerdel. Over een aantal jaren weten we meer. De verwijderde begroeiing is afgevoerd, het vrijgekomen zand kon wegens onverwacht hoge kosten niet worden afgevoerd […]

Meer lezen

Groot onderhoud aanvoerleiding in noord-Berkheide

In de serie ‘In Berkheide is altijd wat te doen’ nu wat beelden van de renoveren van de aanvoerleiding in het noorden van Berkheide.  Dit gebeurt via een techniek die om onduidelijke redenen re-linen wordt genoemd, waarbij de aanvoerbuis van binnenuit wordt hersteld, zodat de buis niet hoeft te worden opgegraven. Dat scheelt een hoop […]

Meer lezen

Herstel propputten langs winning 3

In het kader van de serie ‘In Berkheide is altijd wat te doen’ hier enkele plaatjes van de werkzaamheden aan twee propputten aan de NW-kant van winning 3. Vanuit deze putten kunnen proppen (een soort ballen die kunnen worden opgeblazen tot leidingdikte)  in de waterleiding worden gestopt, die vervolgens onder hoge druk door de leiding […]

Meer lezen

Schoonmaak en onderhoud winning 4

In de serie ‘In Berkheide is altijd wat te doen’ deze dagen aandacht voor de activiteiten rond de winningen 1, 2, 3 en 4. Om te beginnen wat plaatjes van 19 november van winning 4, die wordt schoongemaakt en waaraan tevens wat ander onderhoud wordt gedaan.

Meer lezen

Natuurstrand, een goed idee?

De Stichting Duinbehoud heeft van de provincie Zuid-Holland de opdracht gekregen om de huidige en potentiële natuurwaarden van het strand langs de Hollandse vastelandskust in beeld te brengen, en voorstellen te doen voor verbetering van de natuurkwaliteit van de stranden. In dat kader zijn er bijeenkomsten met deskundigen georganiseerd om een en ander in kaart […]

Meer lezen

Schaapskudde in ZW-Berkheide

De schaapskudde van herder Thomas van der Meij loopt nu weer in het zuidwesten van Berkheide. De plek wisselt nogal eens, maar in elk geval eergisteren (13 november) was de nachtstalling in het dennenbos achter de koffietent (foto). Een paar dagen daarvoor was de nachtstelling in het dennenbos in het uiterste zuidoosten van kavel 4a.

Meer lezen

Veluwe infiltreren?

Curieus ingezonden stuk in de Volkskrant van gisteren van Jos Peters, adviseur drinkwater bij Royal Haskoning DHV, die lijkt voor te stellen (helemaal helder is zijn betoog niet) om de Veluwe te gaan infiltreren met rivierwater (via ‘open plassen’?), omdat dat in de duinen zo succesvol is gebleken. De belangrijkste passages heb ik geel gemarkeerd. […]

Meer lezen

Werkbezoek Lentevreugd

Gisteren met Kees, Ben, Joop en Bas een werkbezoek aan Lentevreugd gebracht om te bekijken hoe en waar inrichting en beheer van het gebied verbeterd kan worden. Dat is sowieso gewenst, maar houdt ook verband met de geplande opvoering van de productie van winning 10 (in kavel 3, oost van de plassen 41 en 40-1), […]

Meer lezen
error: Content is protected !!