Categorie:Beheer

Bijzonder gewoon

Het parkeerterrein tegenover Hotel Duinoord is sinds 16 april 2019 weer heropend. De afgelopen maanden was het voor parkeerders afgesloten omdat het terrein diende als opslagplaats voor het onderhoudshout dat uit het Ganzenhoekbos afkomstig was (zie eerdere berichten). Waarmee de normale situatie weer is hersteld. Het parkeerterrein ziet er nu weer bijzonder gewoon uit. Sterker […]

Meer lezen

Ruimtevaart en zandhappen

… gaan niet zo goed samen (tenzij het maanzand is misschien), dus doet Staatsbosbeheer pogingen om het stuiven van één van de grootste zandkuilen te beperken in de Coepelduinen. Ongelukkigerwijs liggen in het verlengde van deze kale zandvallei de gebouwen van ESTEC, waar allerlei gevoelige testapparatuur staat opgesteld. Op de bijgaande foto is te zien […]

Meer lezen

Rapport over meeuwen en sterns in Katwijk

Ben ter Haar stuurde aan een select gezelschap onderstaand bericht, dat het verdient om breder bekend te worden, dus bij deze. Het gaat over de overlast (?/!) van meeuwen en sterns in Katwijk, gevat in een degelijk rapport met veel feitelijke gegevens. Beste mensen,  Hierbij een link https://katwijk.notubiz.nl/document/7426158/1 naar een zeer lezenswaardig rapport van bureau […]

Meer lezen

Te droog (2)

Gerrit van Ommering schreef er al over, waar blijven de grote plassen die de vochtige(!) valleien van de Kalahari en de Boerendel (kavels 4 en 5) in het winterhalfjaar kenmerken? We hebben weliswaar erg droog weer gehad in februari, maar maart is zeer nat begonnen. Zo ook afgelopen zondag (17 maart): diepe plassen op de […]

Meer lezen

Hiep hooi

Toen Staatsbosbeheer in 1978 het beheer van Berkheide overnam van Domeinen was het gebied onder de voet gelopen. In het voormalige schietterrein in noordelijk Berkheide was al lang geen toezicht meer geweest, en de Katwijkers wisten daar natuurlijk wel raad mee. Staatsbosbeheer nam geen halve maatregelen om de schade te herstellen. Er werd hooi uitgelegd […]

Meer lezen

Te droog

Terwijl ik ‘te droog’ zit te tikken regent het. Maar dat helpt niet genoeg. In deze tijd van het jaar zou de waterstand in de vochtige valleien van Berkheide net als in andere duingebieden op zijn hoogst moeten zijn. Er zou water moeten staan in de valleien, zoals op bijgaande foto’s van voorgaande jaren (eerste […]

Meer lezen

Vroeger en nu: de Coepelduynen

De Coepelduynen, tussen Katwijk en Noordwijk, staan vanouds bekend om hun verstuivingen. De laatste tijd zijn die verstuivingen behoorlijk toegenomen, zie de eerste foto van januari 2017 (alweer twee jaar terug, het is inmiddels nog verder toegenomen) van Theo van Woerden (zie http://www.blijefotos.nl/). Maar tot mijn verrassing kwam ik in de foto-albums van Edwin Huge […]

Meer lezen

Minder begrazing, meer biodiversiteit

Op de dubbelpagina van Dunea in het tijdschrift (van het) Zuid-Hollands Landschap, aflevering 2019-1, stond een interessant artikel onder de titel Overstekend ‘wild’!’ over aanpassingen van de begrazing in Meijendel. Kort samengevat: uit Dunea-onderzoek is gebleken dat te veel begrazing een negatief effect kan hebben op de biodiversiteit. Daarom wordt de begrazing in Meijendel aangepast; […]

Meer lezen

Herstel aanvoerleiding

Dunea meldde keurig dat in de transportleiding/aanvoerleiding in noord-Berkheide een breuk of lekkage is geconstateerd die gerepareerd moet worden. De werkzaamheden zijn begin deze week gestart en zullen maximaal 3 weken duren. Het gaat om een werkstrook van zo’n 40 meter lengte tussen de plassen 45 en 48. Hier zijn duindoorns en (flinke) Kardinaalsmutsen verwijderd […]

Meer lezen

Groot en klein onderhoud

Er komen steeds meer en hogere stapels van het gezaagde hout op de parkeerplaats tegenover Duinoord aan de Wassenaarse Slag. Het zaagwerk was eerder klaar dan gepland, waardoor er nu nog geen vrachtwagens beschikbaar zijn voor de afvoer van de parkeerplaats. Daarom wordt nu eerst al het gezaagde hout uit het bos gehaald en op […]

Meer lezen
error: Content is protected !!