Categorie:Beheer

Gratis bemesting…

Maarten Langbroek attendeerde ons op een bericht van Nature Today. Het gaat over stikstofdepositie in Zuid-Holland. De provincie heeft een interactieve kaart gemaakt waarop je kunt zien hoeveel stikstofneerslag in de verschillende natuurgebieden bedraagt, en wat het aandeel is van de verschillende stikstofbronnen (verkeer, agrarisch, etc). Stikstof is een meststof die uit de lucht neerdaalt […]

Meer lezen

Oude ambachten

De oude ambachten van rijtjes duindoorn en helm planten herleven in de Coepelduynen. Wat best vreemd is, want in een in juli 2020 verschenen rapport “Verstuivingsdynamiek Coepelduynen” van het Kennisnetwerk OBN wordt geconcludeerd dat actief vastleggen van verstuivingen niet nodig is, behalve aan de oostrand waar een groot loopduin het Estec-terrein dreigt op te wandelen. […]

Meer lezen

Teleurstellend rapport over Liggend Bergvlas

Onlangs is in de serie uitgaven van het Kennisnetwerk OBN een rapport uitgebracht onder de titel “Liggend Bergvlas, een botanische parel onder druk”, als resultaat van “Vijf jaar onderzoek en monitoring in opdracht van de gemeente Katwijk”. De papieren versie van het rapport is aan te vragen bij de gemeente Katwijk. Het rapport is online in […]

Meer lezen

Welkom op Lentevreugd (maar nu niet met de auto)

Sinds kort is het parkeerterreintje bij Lentevreugd afgezet. Het gebied is nog wel te bezoeken, en automobilisten kunnen hun auto nog gewoon in de bermen nabij het parkeerterrein kwijt, dus het effect van het afsluiten van het parkeerterrein zal niet heel groot zijn, net zoals het parkeerterrein zelf. Maar misschien schrikken de verbodsborden sommige potentiële […]

Meer lezen

Opsporing verzocht

Berkheide wordt tegenwoordig niet alleen onder de voet gelopen, maar ook steeds meer onder het wiel gereden, of hoe zeg je dat. Tijdens een BMP-vogelronde in mijn kavel in Berkheide vanochtend: elk stukje zand is belopen, en op zo’n 10 plekken lopen een of meer fietssporen vanaf het wandelpad (!) het duin in. De sporen […]

Meer lezen

Herstel schelpenpad

Voor de vernieuwing van de noordelijke aanvoerleiding van infiltratiewater in Berkheide is een project ‘relining’ uitgevoerd waarover eerder is bericht op deze website, zie https://www.vwgberkheide.nl/wordpress/aanvoerleiding-in-een-nieuw-jasje/ en https://www.vwgberkheide.nl/wordpress/groot-onderhoud-aanvoerleiding-in-noord-berkheide/. Het schelpenpad op de grens van de kavels 8 en 9 werd daarbij behoorlijk beschadigd. Op deze foto van 20 februari jl. is te zien hoe er weer […]

Meer lezen

Beestenbende

Een plaatje van 20 februari jl, maar nog steeds actueel, vrees ik. Op een rondje rond het Vlaggeduin in Berkheide rond 10:30 uur telde ik minstens 50 loslopende honden. Professionele hondenuitlaters verpesten het voor andere bezoekers. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van een Natura 2000-gebied. En nu ik toch bezig ben: gisteren in […]

Meer lezen

Ondertussen in de Coepelduynen

In het kader van de reeds afgeronde werkzaamheden in de duinvalleitjes van de Coepelduynen was een heel nieuw hek gemaakt voor het benodigde materieel en de afvoer van materiaal. Het bordje geeft uitleg over deze werkzaamheden, bedoeld om in de toch vooral erg droge Coepelduynen weer natte duinvalleitjes te krijgen. Te midden van het voortwoekerende […]

Meer lezen

Stobbenwal in de Pan

Stobbenwal! Als dat geen mooi woord is. Maar wat is het eigenlijk? Nou, wat je hier op de foto ziet, die stukken hout op een rij links van het pad, dat is een stobbenwal. Het is een soort ‘takkenril’, dat waarschijnlijk wel bekender in de oren klinkt, maar dan een tikje wilder en gemaakt van […]

Meer lezen

Vlaggeduin weer bereikbaar!

Zoals iedereen inmiddels wel weet is het Vlaggeduin het hoogste natuurlijk punt van heel de provincie Zuid-Holland. Uiteraard heeft de eindeloze trap te lijden van de enorme bezoekersaantallen die dit wonder van de duinnatuur trekt. De afgelopen weken kreeg de trap een hoognodige opknapbeurt, en was het Vlaggeduin tijdelijk niet bereikbaar. De werkzaamheden zijn nu […]

Meer lezen
error: Content is protected !!