Broedvogels Coepelduynen 1984-1997

⇐Terug

Toelichting
In de Coepelduynen zijn in ’84-’97 vogels geïnventariseerd door de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk. Zij zijn zo vriendelijk om de resultaten te delen die hieronder worden gepresenteerd. De aantallen zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers van de Werkgroep Berkheide. Weliswaar is er eveneens geteld volgens de richtlijnen van BMP, maar er zijn ook belangrijke verschillen. Allereerst zijn destijds het terrein van Camping de Noordduinen, de Puinhoop en omgeving meegeteld. In totaal 193 ha, tegen 161 ha door de Werkgroep Berkheide. Een tweede verschil is dat er minder intensief geteld is.  Onder de tabel is te zien dat er rond de 50 uur per jaar geteld is. In 2017 was dit 90 uur.
Literatuur
Hoek, D, 1985. Broedvogelinventarisatie  omgeving Noordwijk in 1984. De Strandloper, 17e jaargang_1
Hoek D., 1990. Broedvogelinventarisatie van duinen en landgoederen rond Noordwijk in 1989. De Strandloper, 22e jaargang_1
Hoek, D., 1991. Broedvogelinventarisatie van duinen en landgoederen rond Noordwijk
in 1990. De Strandloper, 23e jaargang_1
Hoek D., 1992. Broedvogelinventarisatie in de duinen en landgoederen rond Noordwijk in 1991. De Strandloper, 24e jaargang_1
Sluys, R. en H. Verkade, 1993. Broedvogelinventarisatie in de duinen en landgoederen rond Noordwijk in 1992. De Strandloper, 25e jaargang_1
Sluys, R., 1994. Broedvogelinventarisatie in de duinen en landgoederen rond Noordwijk in 1993. De Strandloper, 26e jaargang_1
Sluys, R., 1995. Broedvogelinventarisatie in de duinen en landgoederen rond Noordwijk in 1994. De Strandloper, 27e jaargang_1
Sluys, R., 1996.  Broedvogelinventarisatie in de duinen en landgoederen rond Noordwijk in 1995. De Strandloper, 28e jaargang_1
Sluys, R., 1997. Broedvogelinventarisatie in de duinen en landgoederen rond Noordwijk in 1996. De Strandloper, 29e jaargang_1
Sluys, R., 1998.Broedvogelinventarisatie in de duinen en landgoederen rond Noordwijk in 1997. De Strandloper, 30e jaargang_1

Strandlopers zijn vanaf 1969 als pdf beschikbaar via www.strandloper.nl/publicaties,
of vanaf 1966  in te zien via http://natuurtijdschriften.nl/, met uitgebreide zoekfuncties.

 

SOORT 84 89 90 91 92 93 94 95 96 97
Bergeend 2 1 1 1 1 1 1
Wilde Eend 6 4 2 2 1 1 1
Patrijs 3 10 9 7 8 5 3 2 1
Fazant 5 3 3 2 3 3 3 2 4 1
Meerkoet 1 1
Scholekster 1 1
Wulp 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stormmeeuw 1?
Kievit 1 1 1
Tortelduif 1 1 1 1 1 1
Houtduif 2 6 7 4 2 3 4 6 7 6
Groene Specht 1
Koekoek 3 7 4 4 3 3 3 3 3 2
Veldleeuwerik 28 26 20 16 6 5 3 3
Graspieper 24 38 41 39 22 18 18 31 18 16
Witte Kwikstaart 1
Winterkoning 6 3 9 5 1 2 6 3 2 3
Heggenmus 34 34 47 27 28 29 24 28 27 25
Roodborst 2 1
Nachtegaal 6 6 4 3 4 7 8 5
Kuifleeuwerik 1-2
Gekr. Roodstaart 1 1
Roodborsttapuit 6 6 8 7 2 6 3 9 10 14
SOORT 84 89 90 91 92 93 94 95 96 97
Tapuit 9 9 11 12 5 4 3 2 3 2
Paapje 1
Merel 6 16 20 16 14 16 14 18 15 12
Sprinkhaanzanger 2 1 1 1 1 1 2 3 2
Bosrietzanger 3 1 2 1 1 1
Kleine Karekiet 1
Braamsluiper 1 1 1 1 3 2 2 2 4 1
Grasmus 19 35 35 23 34 33 41 44 50 48
Tuinfluiter 1
Zwartkop 1 1 1 2 1
Spotvogel 1 1 1
Tjiftjaf 1 6 1 3 3 5 3 2 4
Fitis 14 30 24 9 8 7 14 18 26 13
Pimpelmees 1
Koolmees 3 3 2 2 3 4 4 3 4 2
Vlaamse Gaai 1 1
Ekster 8 5 6 7 3 11 10 9 9 11
Zwarte Kraai 1 1
Roodmus 1
Kneu 36 43 51 47 38 34 31 27 28 23
Aantal soorten 21 27 26 30 24 28 29 28 22 24
Aantal territoria 217 297 318 246 192 201 206 230 227 196
Inventarisatietijd (hr) 49 74 65 46,5 44 52 58 50 62 55
error: Content is protected !!