Boeken

Ommering, G. van, G. van der Bent & R. van Rossum (red.) (2017). Bijzonder Berkheide.

Het meest recente boek, ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de werkgroep, klik hier voor meer informatie

 

 

 

Reisen, J. van (2011). Vogels in een veranderend duin. 

Dit boek gaat over de trends van soortgroepen en van alle soorten die in Berkheide broeden. De trends van soorten wordt vergeleken met die in de vastelandduinen en met de landelijke trend. Behalve de soorten die verdwenen zijn uit onze duinen (Bergeend, Tapuit, Wulp), wordt ook aandacht besteed aan de positieve ontwikkelingen (stormachtige opmars van Boomleeuwerik en Gekraagde roodstaart, de verschijning van de Roerdomp etc.) en nieuwe soorten.

 

Bent, G. van der, G. van Ommering & R. van Rossum (red.) (2002). Dwars door de Duinen.

Een boek over de cultuurgeschiedenis en -gebruik en natuurontwikkeling van de duinen tussen Den Haag en Noordwijk

 

 

 

 

Ommering, G. van & T.J. Verstrael, 1987. Vogels van Berkheide.

Ter gelegenheid van ons 10-jarig bestaan. Beschrijving van alle soorten die toentertijd in het gebied broedden, plus alle trends die werden waargenomen.

error: Content is protected !!