Berichten

Grote tijm: een waardevolle plant

Veel van de plantensoorten die we in de duinen tegen komen zijn landelijk vrij zeldzaam tot zeer zeldzaam. Deze planten stellen specifieke eisen aan het milieu. Als de omstandigheden geschikt zijn kan een soort in hoge aantallen voorkomen. Een plant die in de kalkrijke duinen veel voorkomt is Grote tijm (Thymus pulegioides). In de zomer […]

Meer lezen

Stil weekend

Afgelopen weekend was er een harde wind, gepaard met veel regenbuien: geen ideaal weer om vogels te inventariseren voor de maandelijkse wintertelling. Dat bleek ook wel, want behalve de wind was er bar weinig te horen. Wel zijn door een aantal mensen barmsijzen gezien, ik begreep dat op de Puinhoop in Katwijk ook veel trek […]

Meer lezen

Sfeermomentje

Doe het licht uit (of trek de gordijnen dicht), misschien is er nog wel een uitgeholde pompoen waar je een kaarsje in kan branden, zet het geluid flink hard, voeten omhoog en waan je in het Panbos. Het is een heldere nacht, de sterren fonkelen, de temperatuur is aangenaam en het is windstil. Zo stil […]

Meer lezen

Werk in uitvoering

Na al het gegraaf van Dunea zijn er gelukkig ook positieve zaken te melden als het gaat om werkzaamheden in het duin. Ik werd vorige week aangesproken door een buurvrouw die vroeg wat ze aan het doen zijn in Berkheide bij Katwijk “met al die hekken en afzetlinten”. Staatsbosbeheer is bezig om de omgeving van […]

Meer lezen

Wintertelling oktober

De kop is eraf. De eerste van de 6 wintertellingen van het seizoen ’23-’24 is weer achter de rug. De eerste telling is gedaan rond het winderige, regenachtige weekend van 14/15 oktober. Hoewel veel vogels zich nauwelijks lieten zien of horen (gelijk hadden ze!), waren er behoorlijk wat lijsters, Koperwieken en Kramsvogels. Toch zijn er […]

Meer lezen

Berkheide steppe

Momenteel is Dunea bezig de bestaande winningen te renoveren en hier en daar uit te breiden. Dat heeft met de verwachte toename van drinkwater in onze regio te maken. Over de noodzaak om de bestaande winning in Berkheide uit te breiden is het nodige te zeggen, maar de vergravingen die hiervoor nodig zijn niet om […]

Meer lezen

De broedvogels van ’23 toegevoegd.

De broedvogeltellingen zijn weer toegevoegd, en wel op verschillende plaatsen: Jaaroverzichten broedvogels Berkheide | WERKGROEP BERKHEIDE (vwgberkheide.nl) , voor cijfers van Berkheide, Jaaroverzichten broedvogels Lentevreugd | WERKGROEP BERKHEIDE (vwgberkheide.nl), voor Lentevreugd en Jaaroverzichten broedvogels Coepelduynen | WERKGROEP BERKHEIDE (vwgberkheide.nl) voor de Coepelduynen. Om trends te kunnen zien van soorten over de loop van de jaren, […]

Meer lezen

Een wintertelling in oktober

In het winterhalfjaar doen wij 6 maandelijkse tellingen, die gebundeld worden en o.a. op de website gezet worden: Wintertellingen | WERKGROEP BERKHEIDE (vwgberkheide.nl)  Binnenkort verschijnen ze van 2023. Soms krijg ik hele verhalen te horen als deze tellingen aan mij doorgemaild worden. De onderstaande mail van Ben ter Haar uit kavel 2 geeft een aardige illustratie […]

Meer lezen

Beren op de weg of toch niet

Er wordt heel wat afgewandeld over de paden in het duin. Zo zijn er vogelteldagen dat ik daar veel van dezelfde geleedpotigensoort aantref, soms platgetrapt. De ene keer zijn het oprolpissebedden, dan weer miljoenpoten, dan rupsen van de hageheld, of de harige rupsen van de grote beer. Wat ze allemaal op de wandelpaden te zoeken […]

Meer lezen

Simpel en doeltreffend

Winning 4 is afgelopen winter vernieuwd, en hij wordt ook een stukje uitgebreid in westelijke richting en gecombineerd met een nieuwe infiltratieplas. Dit geeft een enorme kaalslag in het terrein en de kwaliteit van één van de mooiste vochtige duinvalleien van Berkheide wordt hiermee op het spel gezet. We blijven dit kritisch volgen en zijn […]

Meer lezen
error: Content is protected !!