Berichten

Nieuwe werkgroepleden gezocht

Er is binnen de werkgroep momenteel nog plaats voor mensen die het leuk vinden om in het broedseizoen een aantal weekenden vogels te gaan tellen in Berkheide. Je hebt dan een kavel van ca. 50 ha. dat je alleen of (in eerste instantie) samen met iemand anders inventariseert op broedvogels. Je hoeft niet alle vogels […]

Meer lezen

Stuivend zand belaagt Zwarte Pad

Onze Hollandse duinen horen een beetje te stuiven. In de Coepelduynen doen ze dat ook. Wie het Zwarte Pad volgt van Katwijk naar Noordwijk, onderlangs de Coepelduynen, ziet ter hoogte van de Willem van den Berghstichting het stuifzand akelig dicht het pad naderen. Tijdens de diverse stormen van de afgelopen weken, en ook met de […]

Meer lezen

Het drama bij Wassenaarse Slag

Op het strand even ten noorden van Wassenaarse Slag staat strandpaal 91. Dit baken markeert de plek waar in februari 1944 zes Franse commando’s een landing uitvoerden onder de naam ‘Operatie Premium’. De onderneming kreeg een fatale afloop. Het treurige relaas kun je nalezen in het boek van P.H. Kamphuis uit 1985 waarvan de omslag […]

Meer lezen

Boeien(d), zo’n spookkreeft

Vorige week spoelde na storm Ciara een boei aan op het Katwijkse strand, zeer waarschijnlijk afkomstig uit België. Op de boei zaten veel mosselen met daaronder duizenden Gemarmerde slijkgarnalen (Jassa marmorata) en enkele tientallen exemplaren van het Ruig krabbetje (Pilumnus hirtellus). Tussen deze slijkgarnalen zaten een aantal spookkreeftjes, kreeftachtige diertjes met een opvallend uiterlijk, ook […]

Meer lezen

‘t Is de schuld van de natuur

“Dunea beschermt de kwetsbare natuur in Berkheide. Het gebied is daarom helaas niet toegankelijk voor bezoekers.” Zo eindigt de info over Berkheide op https://www.dunea.nl/duinen/duingebieden/berkheide. Vreemde voorstelling van zaken. Dunea wil in haar eigendomsgebied in zuidoost-Berkheide geen bezoekers vanwege de waterwininfrastructuur, maar ze schuiven het af op de natuur. Maar dit Dunea-terrein is het meest ernstig […]

Meer lezen

Duizenden Duindaalders

In Berkheide zijn nu heel veel Duindaalders te vinden: een zeldzaam korstmos dat op, of beter gezegd in zandbodems groeit, vooral in de kustduinen. Ze zijn zowel te vinden op natuurlijke groeiplaatsen (eerste twee foto’s, langs het fietspad tegenover het ‘stenen muurtje’), als op ‘halfnatuurlijke’ plekken, zoals in de stroken met halfopen tegels van het […]

Meer lezen

1 maart of 15 maart?

In een stukje van 16 februari over de vervanging van de aanvoerleiding in noord-Berkheide meldde Ben dat het werk voor 15 maart afgerond moet zijn. Maar op de infoborden bij de werkzaamheden is in de kop aangegeven dat het werk t/m 1 maart duurt. Hoe zit dat? En over broedseizoen gesproken: Dunea hanteert als broedseizoen […]

Meer lezen

Hoe hoog is dat Coepelduyn eigenlijk?

Gijs piepte als commentaar op het bericht “tijdreis” al bezorgd dat “we” misschien het hoogterecord van het Vlaggeduin (37 m) zouden kwijtraken. Chauvinistisch natuurlijk 🙂 , maar hij hoeft zich geen zorgen te maken: het Coepelduyn is 32-33 m hoog, zie de bijgaande afbeelding. De gebruikte kaart is een hoogtekaart (AHN) die Gerrit al eerder […]

Meer lezen

De Steenrode Orchis in de nieuwe Flora

In de zojuist uitgekomen 24e editie van Heukels’ Flora van Nederland komt de Steenrode Orchis er maar bekaaid af. Hij wordt slechts in een opmerking onder Dactylorhiza incarnata | Vleeskleurige orchis besproken, en wel als volgt (gecomprimeerd): “Later bloeiende planten uit de duinen met opvallend rode bloemen en een gedrongen groeiwijze worden wel onderscheiden als […]

Meer lezen

Aanvoerleiding in een nieuw jasje

De aanvoerleiding van rivierwater in noord Berkheide wordt gerelined. Relinen is een goedkoop alternatief voor een complete leiding vervangen. Het is een techniek waarbij een soort kous wordt uitgerold en vervolgens geïmpregneerd, waardoor er een kunststof buis uit één stuk ontstaat binnen een bestaande leiding. Behalve kostenbesparing doordat de oude leiding niet wordt vervangen, hoeft […]

Meer lezen
error: Content is protected !!