Auteur:Gerrit van Ommering

‘t Is de schuld van de natuur

“Dunea beschermt de kwetsbare natuur in Berkheide. Het gebied is daarom helaas niet toegankelijk voor bezoekers.” Zo eindigt de info over Berkheide op https://www.dunea.nl/duinen/duingebieden/berkheide. Vreemde voorstelling van zaken. Dunea wil in haar eigendomsgebied in zuidoost-Berkheide geen bezoekers vanwege de waterwininfrastructuur, maar ze schuiven het af op de natuur. Maar dit Dunea-terrein is het meest ernstig […]

Meer lezen

Duizenden Duindaalders

In Berkheide zijn nu heel veel Duindaalders te vinden: een zeldzaam korstmos dat op, of beter gezegd in zandbodems groeit, vooral in de kustduinen. Ze zijn zowel te vinden op natuurlijke groeiplaatsen (eerste twee foto’s, langs het fietspad tegenover het ‘stenen muurtje’), als op ‘halfnatuurlijke’ plekken, zoals in de stroken met halfopen tegels van het […]

Meer lezen

1 maart of 15 maart?

In een stukje van 16 februari over de vervanging van de aanvoerleiding in noord-Berkheide meldde Ben dat het werk voor 15 maart afgerond moet zijn. Maar op de infoborden bij de werkzaamheden is in de kop aangegeven dat het werk t/m 1 maart duurt. Hoe zit dat? En over broedseizoen gesproken: Dunea hanteert als broedseizoen […]

Meer lezen

De Steenrode Orchis in de nieuwe Flora

In de zojuist uitgekomen 24e editie van Heukels’ Flora van Nederland komt de Steenrode Orchis er maar bekaaid af. Hij wordt slechts in een opmerking onder Dactylorhiza incarnata | Vleeskleurige orchis besproken, en wel als volgt (gecomprimeerd): “Later bloeiende planten uit de duinen met opvallend rode bloemen en een gedrongen groeiwijze worden wel onderscheiden als […]

Meer lezen

Het meest gevreesd

Afgelopen donderdag ben ik naar de presentatie van de nieuwe Flora van Nederland in Naturalis geweest. Het is de 24e editie en de nieuwe standaard voor de indeling en naamgeving van de Nederlandse planten. De meest gevreesde rubriek in zo’n uitgave is natuurlijk het overzicht van de nieuwe soortindeling en de nieuwe naamgeving. Er is […]

Meer lezen

Platstampen doe je zo

Op diverse plekken in Berkheide zijn schapen, runderen en paarden ingezet. Voor korstmossen pakt dat niet goed uit, zoals bijgaande foto’s (van 7 februari jl.) duidelijk laten zien. Aan de ‘graaskant’ van rasters zijn korstmossen vertrapt of zelfs helemaal verdwenen, aan de graasvrije kant kun je zien hoe een weelderige korstmosbegroeiing eruit kan zien. Eerste […]

Meer lezen

Ontgroening in Berkheide

In het februarinummer van de digitale nieuwsbrief van de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) kwam ik bijgaande foto tegen over ontgroening bij Pro Patria, de militante afdeling van het Leids studentencorps, met het volgende bijschrift: Fotograaf Bram van Vliet maakte deze foto op de schietbaan in Katwijk. Hier waren de ‘groenen’ verzameld van de studentenvereniging […]

Meer lezen

Panbos-perikelen

Nog wat extra beelden van mijn bezoek aan het Panbos op 10 januari. Eerst de uitgebreide nieuwe terrasoverkapping van restaurant Panbos, met daaronder terrasverwarming. Niet direct milieuvriendelijk, en ook niet bevorderlijk voor het uitzicht, maar vast wel aantrekkelijk voor bezoekers die in de winter buiten willen zitten. Vervolgens twee plaatjes van het nieuwe ‘tuinhuis’ dat […]

Meer lezen

Schaddé van Doorendel

In het boek Bijzonder Berkheide staat op pagina 138 in het kader ‘Misleidende namen’ o.a. het volgende: “De naam Dorendel staat op topografische kaarten al sinds 1876 vermeld. Het ‘doren’ in Dorendel slaat niet op doornige vegetatie, maar op Schaddé van Dooren, een achternaam die al lang in Katwijk voorkomt.” Ik was onaangenaam verrast toen […]

Meer lezen

Stinkend Nieskruid

Stinkend Nieskruid staat bekend als een van de vroegst bloeiende wilde planten van Nederland. Hoewel, echt wild is hij niet; hij is verwilderd, en nog maar tamelijk recent bovendien. Hoe dan ook: hij staat nu te bloeien aan de oostkant van Berkheide, o.a. in het Panbos, helemaal achterin, tegenover de bijenstal. Daar zijn het slechts […]

Meer lezen
error: Content is protected !!