Auteur:Gerrit van Ommering

Berichten uit Berkheide bij De Kler in Voorschoten

In Voorschoten bevindt zich een van de vestigingen van boekhandel De Kler waar Berichten uit Berkheide (BuB) te koop is. Ik moest vanmiddag een half uurtje stukslaan in Voorschoten, dus ik heb even gekeken hoe het met BuB in deze winkel is gesteld. Nou, ze doen hun best! In de afdeling Voorschoten en omgeving is […]

Meer lezen

Bericht uit Wassenaar

Afgelopen vrijdag stond in De Wassenaarse Krant en in Groot Voorschoten bijgaand stukje over de aanbieding aan de redactie van de kranten van de eerste ‘Wassenaarse en Voorschotense exemplaren’ van het boek Berichten uit Berkheide. Met ernaast aflevering 68 van de column waarvan de eerste 52 afleveringen (bewerkt en aangevuld) nu in het boek zijn […]

Meer lezen

Verkooppunten boek Berichten uit Berkheide

Het boek Berichten uit Berkheide is op dit moment bij de volgende boekhandels te koop, dankzij het regelwerk van Ben ter Haar: Katwijk: Readshop Express en Het Baken. Leiden: De Kler. Leiderdorp: De Kler. Oegstgeest: Rijnlandse Boekhandel en De Kler. Rijnsburg: Readshop Rijnsburg. Voorschoten: De Kler. Wassenaar: Bruna en De Kler. Zoetermeer: De Kler. Verder […]

Meer lezen

Berichten uit Berkheide is verschenen!

Berichten uit Berkheide is verschenen, het nieuwe boek van de Werkgroep Berkheide en de Stichting Berkheide Coepelduijnen over Berkheide. Afgelopen donderdag verscheen in De Katwijksche Post bijgaand bericht hierover, naar aanleiding van de aanbieding van de eerste ‘Katwijkse’ exemplaren van het boek aan de redactie van de krant. Op dezelfde pagina staat aflevering 68 van de […]

Meer lezen

Oude ambachten

De oude ambachten van rijtjes duindoorn en helm planten herleven in de Coepelduynen. Wat best vreemd is, want in een in juli 2020 verschenen rapport “Verstuivingsdynamiek Coepelduynen” van het Kennisnetwerk OBN wordt geconcludeerd dat actief vastleggen van verstuivingen niet nodig is, behalve aan de oostrand waar een groot loopduin het Estec-terrein dreigt op te wandelen. […]

Meer lezen

De Grote Katwijk Puzzel …

… en andere dingen die min of meer geheel of gedeeltelijk over Berkheide gaan. De bekende Katwijkse tekenaar Bert van der Meij heeft allerlei dingen getekend die met Katwijk en Berkheide te maken hebben. Zie https://bertvandermeij.nl/spel. Op bijgaande foto zie je De Grote Katwijk Puzzel, waarop allerlei bijzonderheden van Katwijk (dus oer-Berkheide) en omgeving zijn […]

Meer lezen

BioBlitz Katwijk, vervolg

Wim Langbroek stuurde me nog drie aanvullende foto’s van bijzondere soorten die tijdens de BioBlitz Katwijk in Berkheide zijn waargenomen (zie ook mijn bericht van eergisteren). Hieronder de foto’s (die zijn opgenomen in de fotogalerijen van deze website) met bijbehorende toelichting van Wim. Oogvlekboktor (Oberea oculata), een schitterende boktor die leeft op wilgen (larven leven […]

Meer lezen

Nachtvlinders van Luuk Punt

Luuk Punt heeft voor de website een flink aantal foto’s ter beschikking gesteld van nachtvlinders in Berkheide. Een eerste serie is zojuist opgeladen in fotogalerij nachtvlinder A t/m K, zie https://www.vwgberkheide.nl/wordpress/nachtvlinders-a-t-m-k/. Wordt vervolgd. Onderstaand alvast enkele fraaie foto’s.      

Meer lezen

BioBlitz Katwijk

Wim Langbroek stuurde me foto’s van enkele bijzondere soorten die in Berkheide zijn waargenomen tijdens de BioBlitz Katwijk, die werd gehouden van 26-28 juni; zie https://www.natuurcentrumkatwijk.nl/bioblitz.html. Hier de plaatjes (die zijn opgenomen in de fotogalerijen van deze website) en de bijbehorende toelichting van Wim. Wordt wellicht vervolgd. Biestarwewigkop (Trigonotylus psammaecolor), alleen te vinden in de kustduinen […]

Meer lezen

Noordhellingen Coepelduynen

Vooral in het noorden van de Coepelduynen zijn noordhellingen met een bijzondere begroeiing, nu volop in bloei, met o.a. Gewoon Nagelkruid (eerste foto), Grote Tijm (tweede foto), Bosaardbei (derde foto) en Beemdkroon (vierde foto). En nog veel meer, maar dat is voor een volgende keer.      

Meer lezen
error: Content is protected !!