Auteur:Ben ter Haar

Schapen langs de Sportlaan

De Sportlaan grenst aan de noordwestkant van Berkheide. Vóór je de zuidboulevard van Katwijk op deze weg bereikt, zie je links de Soefitempel en camping De Zuidduinen. Het is een wat verrommeld stukje duin, maar de noordhelling langs de weg was vroeger een befaamde plek voor bijzondere planten en in het bijzonder die van het […]

Meer lezen

Aanvoerleiding in een nieuw jasje

De aanvoerleiding van rivierwater in noord Berkheide wordt gerelined. Relinen is een goedkoop alternatief voor een complete leiding vervangen. Het is een techniek waarbij een soort kous wordt uitgerold en vervolgens geïmpregneerd, waardoor er een kunststof buis uit één stuk ontstaat binnen een bestaande leiding. Behalve kostenbesparing doordat de oude leiding niet wordt vervangen, hoeft […]

Meer lezen

Eerste barak aan de Wassenaarseweg in de verkoop

Langs de Wassenaarseweg staan in totaal 32 militaire barakken, 18 aan de westzijde, die bijna alle eigendom zijn van Dunea en 14 aan de oostzijde waarvan het Rijksvastgoedbedrijf de eigenaar is. Deze barakken zijn benoemd tot gemeentelijk monument vanwege de ensemblewaarde van het hele complex. Alle barakken zijn in zo’n bouwvallige staat, dat er door […]

Meer lezen

Zeejachthaven Katwijk van de baan?

Al heel lang zijn er plannen om in Katwijk een zeehaven aan te leggen. In 1959 togen zelfs zo’n 2000 Katwijkers naar Den Haag om te demonstreren bij premier Willem Drees voor de aanleg van een zeehaven bij Katwijk, zodat de Katwijkse vissersboten niet uit hoefden te wijken naar IJmuiden of Scheveningen. Tevergeefs, evenals de […]

Meer lezen

Katwijk gaat regels voor strandtenten strenger handhaven

In het bestemmingsplan ‘Duinen’ van de gemeente Katwijk van 2013 zijn, na overleg met Duinbehoud en Stichting Berkheide Coepelduynen (SBC), de voorwaarden vastgelegd voor de strandbebouwing, die fors was toegenomen. West van de boulevard met de nieuwe zeereep ligt de ‘economische’ zone waar veel activiteiten mogelijk zijn, maar west van de Natura 2000-gebieden krijgt de […]

Meer lezen

Van PAS naar PAN

De natuur in Nederland, en in het bijzonder de duinnatuur, is onderhevig aan vele bedreigingen, zoals  aanleg van wegen, fietspaden, woningbouw, waterwinning, grootschalige recreatie, aanleg golfbanen, MTB, enz. Maar de grootste bedreiging is toch wel de atmosferische depositie, meestal stikstofdepositie genoemd, voornamelijk veroorzaakt door de totaal geëscaleerde grootschalige landbouw, het verkeer en de industrie. Door deze […]

Meer lezen

Jaarlijks maaien Dorendel en Vrieze Wei noodzakelijk??

Afgelopen week is de jaarlijkse maaibeurt in de Dorendel en de Vrieze Wei uitgevoerd. Dit maairegiem is ingesteld omdat door de overvloedige bemesting door de stikstofdepositie de karakteristieke akkertjes vergrasten en verstruikten. Inmiddels is dit jaarlijkse maaien een onderdeel geworden van het PAS en is het prominent in het N2000-beheerplan opgenomen. De grote vraag is…. […]

Meer lezen

Begrazing in de Coepelduynen

In alle duingebieden wordt door de beheerders begrazing ingezet om het duin open te houden. Door de bemesting van de veel te hoge stikstofdepositie heeft de vergrassing en verstruiking een grote vlucht genomen. En doordat de populatie van de natuurlijke duingrazer, het konijn, door virusziekten steeds weer in elkaar klapt, is begrazing noodzakelijk. Nu heeft […]

Meer lezen
error: Content is protected !!