Auteur:Joop de Leeuw

Geen plas 3 meer

Vlak achter het Dunea-terrein op de Cantineweg in Katwijk lag er tot voor kort in spoelplas. Hier werd rivierwater voorgezuiverd voordat het de duinen ingepompt werd. De bodem van deze plas werd gevormd door een metersdikke laag Norit. Inmiddels is er een schonere techniek ontwikkeld, zodat deze spoelplas niet langer noodzakelijk is. De plas staat […]

Meer lezen

Problemen met de fotogalerij?

Even neuzelen als websitebeheerder… Ik had de afgelopen dagen problemen met de fotogalerij in de browser Edge (onder “Foto’s” in het menu): de afbeeldingen verschenen in één lange kolom i.p.v. de twee kolommen waarin ze horen te verschijnen. Gelukkig was dit eenvoudig op te lossen. Met CTRL-SHFT-DEL verschijnt er in Edge(!) een venster waarin je […]

Meer lezen

Vleermuizen, sabelsprinkhanen en glimwormen

Een paar weken terug mochten Gijs van de Bent en ik mee op een vleermuizenexcursie voor IVN-gidsen in Poelgeest, geleid door onze eigen Gerard van der Klugt. We vonden het dermate interessant dat we allebei een bat detector hebben aangeschaft. Een bat detector is een apparaatje waarmee je de onhoorbare geluiden van vleermuizen omzet naar […]

Meer lezen

Broedvogels 2021

Alle kavels zijn geteld en ingevoerd, ze zijn voor alle grensgevallen gecontroleerd en definitief gemaakt voor Sovon. Inmiddels zijn ze ook ingevoerd op deze site onder het menu Waarnemingen\Broedvogels:   Broedvogels | WERKGROEP BERKHEIDE (vwgberkheide.nl) Daar zijn ze terug te vinden in tabellen voor Berkheide, Lentevreugd en de Coepelduynen: De kolonievormende vogels zijn ook terug te […]

Meer lezen

MiniMaxi

Als je aan het eind van het broedseizoen je gegevens “verzendt” naar Sovon krijg je een aantal controles die de meest recente telling vergelijken met de tellingen over de gehele periode vanaf de tachtiger jaren. Dit om te voorkomen dat er heel onwaarschijnlijke waarnemingen worden meegenomen (bijvoorbeeld door tikfouten). Allereerst mag je een lange rij […]

Meer lezen

Broedseizoen 2021

Op dit moment wordt er een laatste controle gedaan door Ben over de resultaten van de broedvogeltellingen van 2021. Dit is nodig omdat we een gebied hebben waar de kavels strak tegen elkaar liggen, waardoor allerlei “randeffecten” ontstaan, met name bij de grotere vogels. Een Havik vliegt bijvoorbeeld jagend over half Berkheide zonder zich veel […]

Meer lezen

De laatste keer dit seizoen

Afgelopen zondag deden Co en ik ons laatste rondje op kavel 4. Eigenlijk om te zien of er jonge eenden zouden rondzwemmen en een beetje voor de plantjes. Bij de start werden we getrakteerd op een overvliegende Regenwulp, die even een rondje om ons heen vloog voordat hij verder vloog. Als een voorbode van wat […]

Meer lezen

Divers, van René

Een week geleden schreef geleden René me het volgende: Vanmorgen over telpost Berkheide een mannetje Zwarte Roodstaart heel hoog over naar noord. De najaarstrek komt alweer op gang ! Bij het teruglopen van de telpost naar de parkeerplaats onderweg langs het schelpenpad: 4 Oranje zandoogjes 2 Koevinkjes

Meer lezen

Mosquito’s

Vanochtend hoorde ik met verbazing over een apparaatje dat in Rotterdam ingezet gaat worden om hangjongeren op bepaalde plekken te weren. De zgn. mosquito maakt een irritante, hoogfrequente harde piep, die alleen mensen met een leeftijd tot pakweg 25 jaar kunnen horen. Het ding schijnt al twintig jaar in andere gemeenten in gebruik te zijn. […]

Meer lezen

Erythrisme

Erythrisme. Rood zijn. En dan heb ik het niet over een blozende tomaat of een Roodborst (die overigens wel Erythacus rubecula heet). Nee, het gaat om een genetische afwijking zoals het beter bekende albinisme of melanisme. Ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord, en anders was ik het weer vergeten. Met name bij […]

Meer lezen
error: Content is protected !!