Welkom

Berkheide is het ruim 1000 ha grote duingebied tussen Katwijk en Wassenaarse Slag. Samen met het tussen Den Haag en Wassenaarse Slag gelegen Meijendel vormt dit het Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide.

Sinds 1975 is hier de Werkgroep Berkheide actief om dit bijzondere duingebied te beschermen tegen aantastingen en voor het behoud en versterking van de natuurwaarden in het gebied.

Daartoe werden flora en fauna en andere natuurwaarden van Berkheide systematisch in kaart gebracht waarmee de beheerders hun beheer konden bepalen. Het broedvogel monitoring project behoort tot de 10 langstlopende grootschalige monitoringsprojecten in Nederland.

Berkheide (inclusief Lentevreugd) is een hot spot voor vogelaars met 144 soorten broedvogels (sinds 1976) en meer dan 320 waargenomen soorten. Sinds 2017 telt de werkgroep ook de vogels in de Coepelduynen, dit zijn de duinen tussen Katwijk en Noordwijk.

Coepelduynen

Berkheide en Lentevreugd

error: Content is protected !!