Categorie:Vogels

Restaurant Berkheide

Ik ben gisteren ook nog even naar Restaurant Berkheide geweest, deze keer met telelens. Het openluchtrestaurant is dagelijks geopend, heeft een eenvoudige inrichting (slechts 1 bankje), en is alleen bereikbaar te voet, met de fiets, of met de scootmobiel. Ondanks dit alles en de beperkte kaart (hondenbrokken en kippenpoten) was het er toch gezellig druk. […]

Meer lezen

Recordjaar 2018

De definitieve resultaten van de broedvogelinventaries in 2018 in Berkheide (kavels 1-14), Lentevreugd (kavel 15a) en de Coepelduynen (kavels C1-C3) zijn te vinden op deze website, zie bijv. https://www.vwgberkheide.nl/wordpress/jaaroverzichten-2011-tm-2017/ voor de aantallen broedvogels in de kavels 1-14 in de jaren 2011-2018. Vogeljaar 2018 kende in Berkheide hoogte- en dieptepunten. Hier de meest opvallende voor de […]

Meer lezen

De laatste vogelatlas

Bijzonder fraai boek, die Vogelatlas. Je moet er wel even voor zitten, want het is een dikke, zware pil. Hoe mooi ook, boeken op papier zijn zóóóó 2018 … Een nieuwe editie ligt niet erg voor de hand. De beoogde opvolger weegt helemaal niets en heet de Live Atlas. Het is een soortgelijke constructie als […]

Meer lezen

Notenkraker

De Notenkraker die sinds 19 november midden in een woonwijk in Wageningen bivakkeert (nog steeds?) heeft inmiddels honderden enthousiaste bezoekers getrokken. Hoewel er af en toe invasies zijn van deze soort in Nederland is de Notenkraker buiten invasiejaren heel zeldzaam. Maken we in Katwijk gezien de Wageningse vogel nu ook kans op een Notenkraker? Waarschijnlijk […]

Meer lezen

Nieuwe Vogelatlas

Op de Landelijke Dag van SOVON, afgelopen zaterdag in Omnisport in Apeldoorn, is de nieuwe Vogelatlas van Nederland gepresenteerd. Berkheide heeft zijn steentje bijgedragen, want: * directeur van SOVON is Theo Verstrael, die een mooi Berkheide-verleden heeft. * diverse leden van onze werkgroep hebben speciaal voor de atlas geteld. * drie van onze ex-leden hebben […]

Meer lezen

Het Grote Meer wordt weer groter

Het ‘Grote Meer’ was gekrompen doordat de wateraanvoer tijdelijk was stopgezet (zie mijn bericht van 6 november). Inmiddels is de wateraanvoer weer hersteld; het water komt aan de noordkant weer enthousiast binnenstromen via de duiker tussen plas 11 en het Grote Meer (plas 12.1) (zie laatste foto). De strandjes langs het meer zullen dus weer […]

Meer lezen

Vogeldata weer bijgewerkt

Alle broedvogelresultaten van 2018 staan weer op de diverse plekken op de website (totaaloverzicht, trends van soorten afzonderlijk en soortgroepen). Ook de laatste wintertelling (oktober) staat er in. Ook altijd aan het zoeken naar de datums van de wintertellingen? Direct in je agenda zetten helpt, maar als je dat vergeten bent, kun je ze hier […]

Meer lezen

Functioneel bloot: het (steeds minder) Grote Meer

Doordat de aanvoer van infiltratiewater naar Berkheide tijdelijk stilligt, terwijl de wateronttrekking doorgaat, gaat de waterstand in een deel van de infiltratieplassen omlaag. Sommige plassen zijn drooggevallen, bij andere is weinig daling opgetreden, en het Grote Meer (in technische termen: plas 12-1) wordt steeds minder groot, want het waterpeil is hier zo’n 1,5 meter gezakt […]

Meer lezen

Aalscholverkolonie van boven

In mijn bericht van 16 mei 2018 heb ik gemeld dat we dit jaar op een recordaantal Aalscholvernesten in Berkheide afstevenden, vooral dankzij de sterke uitbreiding van de kolonie in noord-Berkheide (in kavel 8) tot 157 nesten. En inderdaad: voor heel Berkheide zijn dit jaar 302 nesten geteld. Waarmee de Aalscholver verder oprukt in de […]

Meer lezen

Grootse foto’s van kleine beestjes!

In de fotogalerijen van de kleine beestjes zijn recent veel nieuwe foto’s geplaatst, vooral van de hand van onze eigen foto-specialist die groot is in klein werk: Casper Zuyderduyn. Zie vooral de fotorubrieken dieren > insecten > dagvlinders, nachtvlinders, libellen en overige insecten, en de fotorubriek dieren > overige dieren. Waaronder bijgaande foto, van parende […]

Meer lezen
error: Content is protected !!