Berichten

Rectificatie jaarverslag 2017

Het jaarverslag van 2017 over de broedvogelinventarisatie in Berkheide is verschenen in Holland’s Duinen (HD) 72, pp. 43-53. Als het goed is hebben alle medewerkers van de werkgroep dit ontvangen. Oplettende lezer Dirk Kunst meldde dat veel getallen in de onderste drie rijen van de tabel op pag. 49 niet kloppen. In bijgaand plaatje is […]

Meer lezen

De Dorendelstraat, een doodlopende zaak?

Bij toeval stuitte ik onlangs op Google Maps op de Dorendelstraat, een doodlopertje in de zuidoosthoek van het Zeehosterrein in Katwijk (eerste twee foto’s). Hé, die straat kende ik nog niet. En die gebouwen op de foto tussen de Dorendelstraat, de Sportlaan en de rotonde, die staan er niet meer. Toen ze er nog stonden […]

Meer lezen

De beste wensen

 

Meer lezen

Wasplaten en meer

Er zijn zojuist weer aardig wat foto’s van paddestoelen toegevoegd aan de (opnieuw ingedeelde) fotogalerijen op de website van de werkgroep Berkheide, zie http://www.vwgberkheide.nl/wordpress/paddestoelen/. Daaronder de vier wasplaten van bijgaande foto’s: Elfenwasplaat (geel), Granaatbloemwasplaat (3 stuks, roodachtig), Sneeuwzwammetje (wit) en Vuurzwammetje (oranjeachtig, 2 stuks). Ik zal binnenkort eens gaan tellen hoeveel soorten wasplaten er inmiddels […]

Meer lezen

Vraat en verraad

Onlangs trof ik langs het fietspad door Berkheide, even zuid van camping Zuidduinen, bijgaand exemplaar van Duinkruiskruid aan, duidelijk begraasd en inmiddels vanuit het midden weer aan het uitlopen. Dat is best bijzonder, want de bovengrondse delen van deze plant worden wegens hun giftigheid door zoogdieren gemeden. Door alle zoogdieren? Nee, schapen eten van deze […]

Meer lezen

Op tijd verhuisd

Ben ter Haar heeft op Sportlaan 6 in Katwijk gewoond, dat is het huis (sterker nog: de bungalow) op de voorgrond. Aan de voorkant uitzicht op Berkheide, aan de achterkant op het Zeehosterrein. Wat wil je nog meer? Nou, geen hoogbouw in je achtertuin in elk geval. Enkele jaren terug is Ben verhuisd naar elders […]

Meer lezen

Deerlijk drekkig duinwater

Op een pleintje in het centrum van Wassenaar staat een tappunt van Dunea. Het pleintje is tegenwoordig vooral populair bij soepduiven en kauwen, die de zaak behoorlijk onderschijten. Onder de druk(!)knop van het tappunt is tussen de stront met wat goede wil nog net het woord ’drinkwater’ te ontcijferen. Proost! Een foto van dit tafereel […]

Meer lezen

Katwijkse ku(n)stroute

Langs de boulevard van Katwijk staan diverse bijzondere beelden. De meest recente aanwinst is op 14 december onthuld en staat tegenover hotel Noordzee. Het is de beeldengroep ‘Maatjes’, van de twee jaar geleden overleden beeldhouwer Gerard Brouwer. In de nieuwe zeereep staan ook historische foto’s. Samen met de boulevard is zo een mooie ku(n)stroute ontstaan. […]

Meer lezen

Van PAS naar PAN

De natuur in Nederland, en in het bijzonder de duinnatuur, is onderhevig aan vele bedreigingen, zoals  aanleg van wegen, fietspaden, woningbouw, waterwinning, grootschalige recreatie, aanleg golfbanen, MTB, enz. Maar de grootste bedreiging is toch wel de atmosferische depositie, meestal stikstofdepositie genoemd, voornamelijk veroorzaakt door de totaal geëscaleerde grootschalige landbouw, het verkeer en de industrie. Door deze […]

Meer lezen

Uitgerasterd

De grote vallei in het zuidelijk deel van de Kalahari wordt begraasd met Schotse Hooglanders en jaarlijks gemaaid. De hele vallei? Nee, een klein stukje is sinds de aanleg van de vallei, in de winter van 2001-2002, uitgerasterd. Hier kunnen de grote grazers niet bij, en hier wordt ook niet gemaaid. Dus is het dichtgegroeid, […]

Meer lezen
error: Content is protected !!