Maandelijks archief: november 2018

Vrijwilligers in Berkheide

De column over Bijzonder Berkheide die Gijsbert en ik tweewekelijks schrijven voor De Wassenaarse Krant en de Katwijksche Post gaat deze week over vrijwilligers in Berkheide. Op de foto een vrijwilliger die voor Staatsbosbeheer samen met collega´s onlangs in het zuidwesten van Berkheide bezig was met de bestrijding van Amerikaanse Vogelkers. Goed werk! De column […]

Meer lezen

Maaien moet

Dit is een foto van 8 november van het fraaie valleitje/plasje in Winning 3 in de uiterste zuidoosthoek van kavel 4. Dit laat duidelijk zien waarom vochtige duinvalleien in Berkheide jaarlijks gemaaid moeten worden. Bij veel duinvalleien valt het van een afstandje niet zo op dat ze in het groeiseizoen flink begroeid raken met beginnende […]

Meer lezen

In Berkheide is plenty te doen

Vorige maand is door Dunea gestart met het project Plenty, gericht op modernisering en verregaande automatisering van de winmiddelen in Berkheide. Daartoe zal in gebouwtjes en putten de ICT worden aangepast. Het is een groot project, dat pas na het broedseizoen 2019 wordt afgerond. Toch zal de invloed op het terrein beperkt blijven, want het […]

Meer lezen

Nieuwbouw op het Zeehosterrein

Op het Zeehosterrein, aan de zuidrand van Katwijk, worden twee nieuwe flatblokken gebouwd. Zie vooraan op de fraaie luchtfoto van Katwijk van 25 oktober, die weer afkomstig is van Toine Cornelissen van www.aircarus.nl, die tussen zijn werkzaamheden in Berkheide en de Coepelduynen voor Staatsbosbeheer door af en toe tijd heeft om even uit de bocht […]

Meer lezen

Het Draaihek

Op 22 oktober heeft Joop een berichtje op deze website geplaatst met een lekker melig You-Tube-filmpje van RTV Katwijk, vooral over Het Draaihek. Dat hek stond op de grens van het openbaar toegankelijk deel van noord-Berkheide (van de gemeente Katwijk) en het ‘Militair Oefenterrein’ (van Domeinen), zoals dat nog op de topografische kaart van 1980 […]

Meer lezen

Het Grote Meer wordt weer groter

Het ‘Grote Meer’ was gekrompen doordat de wateraanvoer tijdelijk was stopgezet (zie mijn bericht van 6 november). Inmiddels is de wateraanvoer weer hersteld; het water komt aan de noordkant weer enthousiast binnenstromen via de duiker tussen plas 11 en het Grote Meer (plas 12.1) (zie laatste foto). De strandjes langs het meer zullen dus weer […]

Meer lezen

Vogeldata weer bijgewerkt

Alle broedvogelresultaten van 2018 staan weer op de diverse plekken op de website (totaaloverzicht, trends van soorten afzonderlijk en soortgroepen). Ook de laatste wintertelling (oktober) staat er in. Ook altijd aan het zoeken naar de datums van de wintertellingen? Direct in je agenda zetten helpt, maar als je dat vergeten bent, kun je ze hier […]

Meer lezen

Nieuwe waterleiding langs de Wassenaarse Slag

Sinds vorige maand wordt gewerkt aan vervanging van de waterleiding langs de Wassenaarse Slag tussen Duinoord en het strand. Voorafgaand aan het afgelopen broedseizoen is het stuk van Rijksdorp tot aan Duinoord gedaan. De oude asbest-cementleiding van 80 mm wordt vervangen door een kunststofleiding van 110 mm. Ben ter Haar en ik hebben met de […]

Meer lezen

Functioneel bloot: het (steeds minder) Grote Meer

Doordat de aanvoer van infiltratiewater naar Berkheide tijdelijk stilligt, terwijl de wateronttrekking doorgaat, gaat de waterstand in een deel van de infiltratieplassen omlaag. Sommige plassen zijn drooggevallen, bij andere is weinig daling opgetreden, en het Grote Meer (in technische termen: plas 12-1) wordt steeds minder groot, want het waterpeil is hier zo’n 1,5 meter gezakt […]

Meer lezen

Aalscholverkolonie van boven

In mijn bericht van 16 mei 2018 heb ik gemeld dat we dit jaar op een recordaantal Aalscholvernesten in Berkheide afstevenden, vooral dankzij de sterke uitbreiding van de kolonie in noord-Berkheide (in kavel 8) tot 157 nesten. En inderdaad: voor heel Berkheide zijn dit jaar 302 nesten geteld. Waarmee de Aalscholver verder oprukt in de […]

Meer lezen
error: Content is protected !!