Maandelijks archief: september 2018

Alle kanten op

In Berkheide kun je alle kanten op. Op bijgaande foto’s wat suggesties om naar links, rechts, boven, onder, rechtdoor en terug te gaan. Foto’s langs het fietspad van de Wassenaarse Slag en door Berkheide, van 11 september (‘nine eleven’, welke datum bij mij vooral bekend is van de staatsgreep in Chili in 1973, maar dit geheel […]

Meer lezen

Werk in uitvoering in Lentevreugd

Op bijgaande foto zien we een stuk van Lentevreugd dat onlangs is gemaaid in een poging om de Veldleeuwerik als broedvogel voor Lentevreugd te behouden. Dit gebeurt door een enthousiaste groep vrijwilligers die is opgezet door Hugo Woudenberg, bewoner van een van de karakteristieke witte huisjes aan de noordkant van Lentevreugd. Voor meer info over […]

Meer lezen

De paden op! Maar welke?

West van de koffietent in Berkheide, net voor het begin van Slag 4 De Ruyter die over de zeereep naar het strand gaat, is een kruising van paden waarmee je alle kanten op kunt. Richting oost, naar de koffietent, lopen een schelpenpad (voor wandelaars) en een zandpad, dat volgens het bordje onder het bordje ‘ruiterpad’ […]

Meer lezen

Heggenrank

Hier wat plaatjes uit Berkheide van de Heggenrank van ongeveer een maand geleden. Op de grote/staande foto (van 6 augustus) mooie rooie rijpe (en overrijpe) bessen, aan een plant die zoals gebruikelijk in een struik is geklommen. Op de andere twee foto’s (van 24 augustus) bessen in alle mogelijk kleuren van jong tot rijp, aan […]

Meer lezen

Onverzadigd

Nog wat foto’s van zaden op millimeterpapier, verzameld in Berkheide, deze serie op 11 september. Ja, ik val soms terug op een vergezochte woordspeling, neem me niet kwalijk. Het is een intrigerende wereld, die plantenzaden. Die is nog net met mijn camera met macrolens (en wat uitvergroten in photoshop) aardig in beeld te brengen. Maar als […]

Meer lezen

U kunt mij geen bon geven voor een loslopende hond, want ik kom uit Wassenaar

Ik heb al eerder bericht over de heen-en-weer striptease van het toegangsbord van de provincie langs het fietspad aan de zuidkant van Berkheide. De laatste stand van zaken was en is dat het gebod ‘honden aan de lijn’ hier van een censuurbalkje is voorzien (eerste foto). Maar nu begin ik mij af te vragen wie […]

Meer lezen

Knoppergalwespgallen

Ruim een maand geleden viel me op dat er opvallend veel misvormde eikels waren van de Zomereik, door de Knoppergalwesp. Deze waarneming kan verschillende oorzaken hebben: * Ik heb voorheen nooit goed opgelet. * De droogte van de zomer, waardoor de weerstand van de Zomereiken is afgenomen. * Het kan vriezen, het kan dooien. * […]

Meer lezen

Het jaar van de Huiszwaluw in Berkheide

Het jaar van de Huiszwaluw had in Berkheide niet mooier kunnen beginnen. Vanaf eind april een groeiende groep die foerageerde rond Duinoord (zie ook het nieuwsbericht ‘Gastvrij Duinoord’ van 16 juni). Daarmee is de Huiszwaluw in Berkheide terug van lang weggeweest. De laatste territoria zijn waargenomen in kavel 1 in 1989 (2) en 1990 (3). […]

Meer lezen

Gaat heen …

… en vermenigvuldigt u! Mensen volgen deze raad maar mondjesmaat op, hoewel: we zijn inmiddels wel met zo’n 7,4 miljard inwoners op deze planeet. Planten doen veel meer hun best. Een enkele vrucht van de Moeraswespenorchis bevat tienduizenden zaden, een flinke vallei vol met deze soort levert meer zaden op dan er mensen op aarde […]

Meer lezen

… tot Zwarte Populier

Op zich niks mis met de Zwarte Populier. O.a. aan de binnenduinrand behoort hij waarschijnlijk tot de inheemse flora, volgens de Oecologische Flora. Maar het is twijfelachtig of zijn voorkomen elders in de duinen natuurlijk is, en duidelijk is in elk geval dat hij daar het waardevolle grijze duin verprutst. Daarom wordt hij door Staatsbosbeheer […]

Meer lezen
error: Content is protected !!